Menu

Władze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 jest publiczną placówką wychowawczo-oświatową. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa; organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dyrektor: Kinga Kipa nauczyciel dyplomowany, magister psychologii.

Wicedyrektor: Ewa Kuczyńska nauczyciel dyplomowany, magister psychologii.


Utworzył:Michał GolonkaData utworzenia: 2015-01-08 10:15
Opublikował:Michał GolonkaData publikacji: 2018-09-07 19:44