Menu

Menu

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji

Dzielnicowy Zespół ds. Integracji Dzielnicy Bielany, został powołany w listopadzie 2009 roku.

Celem Dzielnicowego Zespołu jest:

Grupa wsparcia dla rodziców

Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia.

Zajęcia odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Uniwersytet dla Rodziców" przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w godz. 10:00-12:00 (tel. 22 822-77-17).