Menu

Menu

e-Porady

e-mailowe porady udzielane się przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10. Każdy adres przydzielany jest wyłącznie jednemu pracownikowi - nikt inny nie ma dostępu do wiadomości wysłanych na te adresy.

Pytania związane z pracą Poradni można kierować na adres dostępny dla pracowników sekretariatu.

Rozwój psychoseksualny

Porady dla młodzieży i rodziców związane z rozwojem psychoseksualnym dzieci i z dojrzewaniem seksualnym.

Porad udziela psycholog mgr Ewa Kuczyńska, e-mail: (przepraszamy - adres tymczasowo niedostępny; 16.08.2017 r.).