Menu

Menu

Nasza Poradnia

Jesteśmy placówką publiczną, prowadzącą porady psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży. Swoje początki zawdzięczamy Poradni Wychowawczo-Zawodowej Nr 10 w Warszawie, powołanej w 1969 r. na Żoliborzu. Na Bielany przenieśliśmy się po roku 1976, zaś swoją obecną nazwę poradnia otrzymała w 1993 roku. W sierpniu 2012 rozpoczęliśmy przeprowadzkę na ul. Wrzeciono 24. Dnia 1 września 2012 oficjalnie rozpoczęliśmy działalność w nowej siedzibie.

Dzięki przeprowadzce Poradnia powiększyła się niemal dwukrotnie (do powierzchni 520 m2), zwiększyliśmy liczbę specjalistycznych gabinetów do badań diagnostycznych do 15 (było 8). Budynek poradni został przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi. Posiada podjazd dla wózków, wydzielone zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, szerokie przejścia i korytarze, przewijak, wydzielone miejsce na wózki. Na szczególną uwagę zasługuje sala do rehabilitacji i integracji sensorycznej z wydzielonym zapleczem higieniczno - sanitarnym. Jest również pokój do terapii (w tym Biofeedback) z lustrem weneckim, co umożliwia swobodną obserwację zajęć przez osoby zainteresowane: studentów, stażystów i rodziców, nie zakłócając ich przebiegu i nie rozpraszając dziecka.

Aktualnie obejmujemy swoją opieką około 14 000 dzieci i młodzieży z bielańskich placówek oświatowych.

Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży. Pomagamy także uczniom w korzystaniu z możliwości edukacyjnych, jakie zapewnia im system szkolny.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemów i trudności rozwojowych nasilających się na początku edukacji szkolnej oraz w okresie dorastania.

Cel, jaki sobie stawiamy to rozszerzenie opieki psychologicznej i specjalistycznej nad dziećmi, młodzieżą i ich środowiskiem. Realizować go będziemy przez:

W swojej pracy kierujemy się następującymi wartościami: odpowiedzialnością, uczciwością, troską o dziecko, rzetelnością, otwartością na ludzi, wrażliwością. U naszych pracowników cenimy:

Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką realizującą kompetentny model pracy z dzieckiem zgodny z potrzebami środowiska. Wyróżnia nas przyjazny stosunek do ludzi oraz stałe wzbogacanie warsztatu pracy.

Oferta

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom placówek oświatowych z rejonu Bielan.

Poradnia zapewnia pomoc specjalistów w zakresie:

W Poradni można uzyskać konsultację, poradę i diagnozę:

Statut oraz Koncepcja pracy i rozwoju Poradni


Statut (plik do ściągnięcia)

Format PDF obsługiwany jest przez program Adobe Acrobat Reader