Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
logopeda

Oferta

- przedszkola

[P1] Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społecznywięcej

nazwa zajęć

Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny [P1]

zajęcia przeznaczone dla

dzieci w wieku 4-5 lat

prowadzący

 • Katarzyna Kozicka-Pikus - psycholog,
 • Marta Botwińska - psycholog

zgłoszenia / zapisy

zapis u prowadzących telefonicznie tel. 22 8350348
lub e-mailowo (katarzyna.kozicka-pikus@ppp10.waw.pl)

liczba miejsc

8 osób

dni i godziny odbywania się zajęć

czwartki,  13.30 - 14.30

okres odbywania się zajęć

21.10.2021 - 11.02.2022 r.
(ew. kontynuacja w II semestrze)

forma prowadzenia zajęć

stacjonarnie

miejsce

Poradnia, sala numer: 19

 

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania oraz nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i potrzeb,
 • podnoszenie samooceny i pewności siebie, szczególnie w dobie pandemii.
 

[PZ1] Kids Skills - Dam radę bez telefonu i komputera!więcej

nazwa zajęć

Kid’s Skills - Dam radę bez telefonu i komputera! [PZ1]

zajęcia przeznaczone dla

dzieci w wieku 5-6 lat, nadużywających smartfonów, komputerów i innego sprzętu elektronicznego

prowadzący

 • Anna Grabek-Dąbrowska (psycholog)
 • Andrzej Biernacki (pedagog)

zgłoszenia / zapisy

Zapisy na zajęcia:

 • wypełnienie karty zgłoszenia na zajęcia
 • dostarczenie jej osobiście do poradni lub przesłanie jej mailem sekretariat@ppp10.waw.pl

forma realizacji zajęć

stacjonarnie w poradni

dni i godziny odbywania się zajęć

środa godz. 16:00–17:00

okres odbywania zajęć

od 6 października 2021 r.
cykl 10 spotkań


Kids’ Skills – Dam Radę! to metoda oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR). Metoda opiera się na kilkunastu krokach, podczas których dziecko, razem z terapeutą oraz przy wsparciu najbliższego otoczenia społecznego, konstruuje nową rzeczywistość, w której problem nie występuje. Pojawia się za to umiejętność, której dziecko się uczy i nad którą pracuje, zwiększając tym samym poczucie własnej skuteczności, pewność siebie, a także rozwijając swoje mocne strony i odnajdując nieuświadomione zasoby.

[PZSP1] Terapia rękiwięcej

Nazwa zajęć

Terapia ręki [PZSP1]

Słowa kluczowe

Przygotowanie do nauki pisania, nieprawidłowy chwyt, brzydkie pismo, słaba sprawność manualna

Zajęcia przeznaczone dla

Dzieci od 5 roku życia i uczniowie szkół podstawowych.
Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu.

Prowadzący

Alina Krywolewicz

Zgłoszenia / zapisy

Do 11 września  na udostępnionych drukach zgłoszeń. Możliwość zapisania w późniejszym terminie uzależniona jest od liczby wolnych miejsc.

Liczba miejsc

25

Dni i godziny odbywania się zajęć

Ustalane indywidualnie 1 godz. tygodniowo

Forma prowadzenia zajęć

Stacjonarnie/online

Okres odbywania zajęć

W zależności od liczby zgłoszeń

 

 

 

Zasady kwalifikacji na terapię ręki w roku szkolnym 2021/22
Terapia przeznaczona jest dla dzieci 5-6 letnich  (przygotowanie  do nauki pisania)
 
Wskazania do podjęcia terapii:

 • Zły chwyt narzędzia pisarskiego.
 • Niechęć do podejmowania czynności grafomotorycznych, problemy z rysowaniem, kreśleniem, pisaniem.
 • Obniżony poziom motoryki małej  i sprawności grafomotorycznej.
 
Warunki kwalifikacji:
 • dzieci z rejonu działania Poradni,
 • wiek  5-6 lat,
 • na podstawie badania psychologicznego lub notatki wychowawcy,
 • dzieci z orzeczeniami przyjmowane są tylko do indywidualnej terapii po wcześniejszej konsultacji.
 
Nabór główny  na terapię ręki odbywa się na początku roku szkolnego na podstawie wypełnionego wniosku.
 • Druki zgłoszenia są w sekretariacie i na stronie www Poradni.
 • Prawidłowo wypełnione druki przyjmowane  są do 11 września.
 • O przyjęciu decyduje data złożenia wniosku, rozmowa /spotkanie kwalifikacyjne oraz możliwość dopasowania godzin terapii do planu szkolnego i zajęć dodatkowych.
 • O wyniku rekrutacji rodzice zostają powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy.
 • Cykl terapii obejmuje jeden semestr.
 
W trakcie całego roku szkolnego odbywają się konsultacje lub porady po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z terapeutą.

Na konsultacje kieruje:
 • psycholog po wizycie diagnostycznej lub w zaleceniach opinii psychologicznej,
 • nauczyciel lub wychowawca ,którzy zauważyli potrzebę takich konsultacji.

Po spotkaniu możliwe jest przyjęcie na terapię, jeśli są wolne miejsca po wrześniowej rekrutacji. W przeciwnym wypadku następuje przekazanie zaleceń do pracy w domu i zapisanie na listę rezerwową
 
 
Osoby niezakwalifikowane  z powodu braku miejsc wpisywane są na listę rezerwową lub na zajęcia w następnym cyklu.Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia ręki (zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne)
pdf icon
 

[RP1] Warsztaty dla rodziców - jak osiągnąć sukces logopedycznywięcej

nazwa zajęć

Warsztaty dla rodziców - jak osiągnąć sukces logopedyczny [RP1] 

zajęcia przeznaczone dla

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

prowadzący

mgr Anna Humanowska - neurologopeda
mgr Paulina Katowicz - logopeda
mgr Ewa Okrągły - neurologopeda
mgr Elżbieta Ruszkiewicz - neurologopeda
mgr Adriana Święszkowska - logopeda
mgr Iwona Jóźwiak - logopeda

zgłoszenia / zapisy

Zapisy u prowadzących telefonicznie lub e-mailowo warsztatylogopedyczne@ppp10.waw.pl

liczba miejsc

Do 10 osób

dni i godziny odbywania się zajęć

Soboty 9:30-11:00

Terminy spotkań zostaną ustalone po utworzeniu grupy

okres odbywania się zajęć

Cykl 3 spotkań – w tym jedno dla rodziców i dzieci

W razie potrzeby możliwe przedłużenie cyklu

forma prowadzenia zajęć

Stacjonarnie lub online

miejsce

Poradnia, sala numer: 6

 

 Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć, nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać. - Jim Ryun

 

„Moje dziecko nie chce ćwiczyć…"

Drodzy Rodzice, czy te słowa brzmią znajomo?

Co zrobić, żeby usłyszeć od swojego dziecka, że chce?

Zachęcamy Was do nowego spojrzenia na dziecko, które woli zdobywać nowe umiejętności, niż skupiać się na tym, co mu nie wychodzi, z czym ma problem. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w pracy logopedycznej, przekażemy Wam pomysły na zmotywowanie siebie, dziecka i najbliższego otoczenia. Podamy konkretne rozwiązania, które sprawdziły się w wielu przypadkach, przyspieszając i ułatwiając zakończoną sukcesem terapię.

 

[RP2] Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka - warsztaty dla rodziców więcej

nazwa zajęć[RP2] Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka - warsztaty dla rodziców
zajęcia przeznaczone dlaRodzice dzieci w wieku przedszkolnym
prowadzącymgr Anna Humanowska - logopeda
mgr Iwona Jóźwiak - logopeda
mgr Paulina Katowicz - logopeda
mgr Ewa Okrągły - neurologopeda
zgłoszenia / zapisyZapisy u bezpośrednio u prowadzących oraz e-mailowo
rozwoj-mowy-malego-dziecka@ppp10.waw.pl
liczba miejsc8-10 osób
dni i godziny odbywania się zajęćŚrody, 18:30-19:30
okres odbywania się zajęćpaździernik-listopad
forma prowadzenia zajęćstacjonarnie (w razie konieczności on-line)
miejscePoradnia, sala numer: 6
 
  
Warsztaty to cykl 4 spotkań, których celem jest zapozanie rodziców ze sposobami stymulowania prawidłowego rozwoju mowy ich dzieci poprzez zabawę. Mogą one stanowić pomoc dla rodziców, których dzieci nie mogą uczestniczyć w regularnej terapii logopedycznej. Ich treść będzie dotyczyć: utrzymywania kontaktu wzrokowego, budowania wspólnego pola uwagi, wzbogacania słownictwa biernego i czynnego, ćwiczenia pamięci i uwagi słuchowej, usprawniania motoryki dużej i małej, funkcji oddychania, połykania, gryzienia i żucia, ćwiczenia narządów mowy (żuchwy, warg, języka, mięśni twarzy) i artykulacyjnych.

W trakcie zajęć zostaną przedstawione konkretne przykłady zabaw, które rodzice mogą wykorzystać w domu.
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)