Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
logopeda

Oferta

- szkoły podstawowe

Arteterapia dla młodzieżywięcej

nazwa zajęćArteterapia dla młodzieży
zajęcia przeznaczone dlagrupa nr 1: uczniowie kl. VII-VIII
grupa nr 2: uczniowie kl. I-III LO
prowadzącymgr Aleksandra Grzechowiak, mgr Alina Krywolewicz
zgłoszenia / zapisytelefonicznie (22 835 03 48) poprzez sekretariat Poradni
oraz e-mailowo:
aleksandra.grzechowiak@ppp10.waw.pl
liczba miejsc7 osób w jednej grupie,  2 grupy
dni i godziny odbywania się zajęćśrody, 18:00-20:00
okres odbywania się zajęć30.03-15.06
forma prowadzenia zajęć*warsztaty stacjonarne w Poradni

Opis oferty znajduje się pod adresem:
http://ppp10.waw.pl/aktualnosci/arteterapia-dla-mlodziezy

[SPW12] Pociąg do kariery - zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowegowięcej

nazwa zajęć

 Pociąg do kariery - zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego

słowa kluczowe

egzamin ósmoklasisty, stres egzaminacyjny, wybór dalszej drogi kształcenia

zajęcia przeznaczone dla

uczniowie klas VIII szkół podstawowych z rejonu działania Poradni nr 10

prowadzący

 • Barbara Bogucka – psycholog, doradca zawodowy
 • Andrzej Biernacki – pedagog specjalny, doradca zawodowy

zgłoszenia / zapisy

zapisy do 10 marca, telefonicznie (22 835 03 48) poprzez sekretariat

liczba miejsc

10 miejsc w każdej grupie (2 grupy)

dni i godziny odbywania się zajęć

I grupa: 15.03.2022 oraz 22.03.2022 w godzinach 17:30-19:00

II grupa: 29.03.2022, 05.04.2022 w godzinach 17:30-19:00

 

Zajęcia obejmują cykl dwóch spotkań, prowadzonych w formie warsztatowej na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10, w ramach współpracy sieci doradców zawodowych dzielnicy Bielany i Żoliborz.

Plan zajęć obejmuje:

 • naukę radzenia sobie ze stresem w sytuacji egzaminacyjnej,
 • techniki relaksacyjne,
 • techniki efektywnego uczenia się,
 • naukę właściwego zarządzania czasem,
 • diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, przydatną przy wyborze placówki edukacyjnej.
 

[SPZ1] "Uwaga to działa!" Trening uważności dla dzieci metodą Eline Snelwięcej

nazwa zajęć

"Uwaga to działa!" Trening uważności dla dzieci metodą Eline Snel [SPZ1]

zajęcia przeznaczone dla

 • dzieci z placówek bielańskich
  • grupa I: młodsza wiek 6-8 lat (20.01.2022 r.: zapis zakończony; brak możliwości wpisu na listę rezerwową)
  • grupa II: starsza 9-12 lat (02.09.2021 r.: zapis zakończony; brak możliwości wpisu na listę rezerwową)

 

Kolejność prowadzenia grup zależy od zebrania się chętnych.

prowadzący

mgr Karolina Szczepańska (psycholog)

zgłoszenia / zapisy

Zapis na listę chętnych przez pracownika PPP10 lub sekretariat, następnie odbycie wywiadu kwalifikacyjnego z prowadzącą – termin ustalany indywidualnie we wrześniu 2021.

liczba miejsc

8-10 dzieci

dni i godziny odbywania się zajęć

zajęcia dla dzieci czwartek 17:30-18:30

okres odbywania zajęć

Cykl 8 spotkań oraz wywiad kwalifikacyjny przed rozpoczęciem treningu – 1 spotkanie rodzice i dziecko.

Dla dzieci w okresie od 16.09.2021 do 18.11.2021 edycja jesienna lub 07.04.22-26.05.22 edycja letnia

forma prowadzenia zajęć

stacjonarnie

miejsce

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

„Metoda Eline SnelⒸ UWAGA, TO DZIAŁA!”

Uważność pomaga naprawdę uczyć się, kiedy się uczysz, świadomie jeść, kiedy jesz, i spokojnie zasypiać, kiedy tego chcesz. Pozwala ci również zdawać sobie sprawę z tego, że masz myśli i emocje, ale nimi nie jesteś!

PO CO DZIECIOM UWAŻNOŚĆ?

Podobnie jak dorośli, dzieci bywają przemęczone. Często źle sypiają, ciężko jest im się skoncentrować i mają kłopoty z nadpobudliwością. Odczuwają niepokój. Doskonale znają przycisk „start”, ale czy potrafią znaleźć również przycisk „pauza”? Jeśli dziecko wcześnie zetknie się z uważnością, nauczy się lepiej obserwować i koncentrować się, być w kontakcie ze swoim ciałem i odnajdywać spokój, gdy tego potrzebuje.

Rezultaty:

 • Spokój w ciele i umyśle poprawia koncentrację i wyniki w nauce. Dzieci nie czują się tak bardzo przytłoczone problemami i łatwiej znajdują rozwiązania. Wzrastają ich odporność psychiczna, dynamizm i wiara we własne możliwości, a zmniejsza poczucie porażki.
 •  Dzieci uczą się takich cech jak współczucie, cierpliwość i odpuszczanie tego, na co nie mamy wpływu. Dzięki temu opanowują sztukę radzenia sobie z krótko- i długotrwałymi napięciami. Mają też więcej życzliwości dla innych.

ZAPISY NA  ZAJĘCIA prowadzone są przez psychologów PPP 10 poprzez wpis na listę lub sekretariat po skierowaniu rodzica na zapis przez specjalistę PPP10.

[SPW1] Trening koncentracji uwagi, czyli jak skupić uwagę. Problemy z koncentracją po nauczaniu zdalnym - warsztatywięcej

nazwa zajęć

„Trening koncentracji uwagi, czyli jak skupić uwagę. Problemy z koncentracją  po nauczaniu zdalnym” - warsztaty [SPW1]

zajęcia przeznaczone dla

Uczniowie klas II- III szkół podstawowych

prowadzący

 • Katarzyna Bronikowska - pedagog, 
 • Magdalena Gałka - psycholog

zgłoszenia / zapisy

Zapisy wyłącznie u prowadzących w godzinach pracy, po wstępnej kwalifikacji.

liczba miejsc

6-8

dni i godziny odbywania się zajęć

godz. 16:45

okres odbywania się zajęć

22.09., 24.09., 29.09., 01.10., 06.10., 08.10.,

forma prowadzenia zajęć

stacjonarna

 

Trening koncentracji uwagi jest przeznaczony dla młodszych uczniów klas II-III szkół podstawowych. Pomaga uczniom poprawić koncentrację uwagi, osiągać lepsze wyniki w nauce, lepiej radzić sobie w sytuacjach uczniowskiego stresu.

[SPW2] "Na tropie odwagi..." cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci dotyczący radzenia sobie z emocjami - lękiem i nieśmiałościąwięcej

nazwa zajęć

"Na tropie odwagi..." cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci dotyczący radzenia sobie z emocjami – lękiem i nieśmiałością [SPW2]

słowa kluczowe

Trudności emocjonalne,  trudności w relacjach z innymi,  lęk, nieśmiałość, niepokój, trudności adaptacyjne.

zajęcia przeznaczone dla

Uczniowie szkół podstawowych z trudnościami w radzeniu sobie z lękiem, nieśmiałością, problemami z separacją, niepokojem.

Dwie grupy wiekowe: młodsza klasy I-III i starsza IV-VIII. Kolejność prowadzenia grup zależy od zebrania się chętnych.

Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu, w tym ZA.

prowadzący

 • Anna Łukaszewicz (psycholog)
 • Karolina Szczepańska (psycholog)

zgłoszenia / zapisy

27.09.: zapisy zamknięte
zapis u psychologa PPP10 lub w sekretariacie

liczba miejsc

8-10 dzieci

dni i godziny

odbywania się zajęć

Zajęcia dla dzieci czwartek 14:30-15:30

Dla rodziców czwartki spotkania będą realizowane online/stacjonarnie w terminie popołudniowym.

okres odbywania zajęć

Cykl 10 spotkań - w tym 8 spotkań dla dzieci i 2 dla rodziców, udział rodziców w spotkaniach jest obowiązkowy.

Dla dzieci w okresie od 09.09.2021 do 04.11.2021 edycja jesienna lub 07.04.22-26.05.22 edycja letnia.
Dla rodziców 1 spotkanie przed rozpoczęciem zajęć i jedno po ich zakończeniu (termin rozpoczęcia zajęć może ulec zmianie).

forma prowadzenia zajęć

stacjonarna

 

Zajęcia grupowe z zakresu radzenia sobie z emocjami, w tym głównie z lękiem i niepokojem, i umiejętnego ich wyrażania. Celem zajęć jest wyjaśnienie uczestnikom roli emocji oraz nauczenie dzieci jak rozpoznawać przeżywane emocje, jak sobie radzić z emocjami trudnymi takimi jak złość, smutek, odrzucenie, lęk, jak rozmawiać o emocjach z innymi, dzielić się nimi, budować prawidłowe relacje.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem kompetencji. Efektywność treningu wzmacnia możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników – oraz generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe i ćwiczenie poza zajęciami.

Na zajęciach realizowane są dwa typy zadań: zadania grupowe i zadania indywidualne "na odwagę", których celem jest oswajanie uczestników z lękiem i nauka przezwyciężania go, jak również zbieranie nowych, pozytywnych doświadczeń społecznych.

Na zajęciach realizowane są również ćwiczenia uważności wg Eline Snel.

Grupa prowadzona jest przez dwóch psychologów.

Zaplanowano również dwa spotkania z rodzicami: jedno - poprzedzające cykl zajęć z dziećmi oraz drugie – na zakończenie cyklu. Ich celem będzie ukierunkowanie działań rodziców tak, by wspierali  i wzmacniali pożądane zmiany w zachowaniach dziecka (na zajęciach i w codzienności).

ZAPISY NA  ZAJĘCIA prowadzone są przez psychologów PPP 10 poprzez wpis na listę lub sekretariat po skierowaniu rodzica na zapis przez specjalistę PPP10.

[SPW3R] W moim sercu zawierucha..." cykl zajęć edukacyjnych dotyczących radzenia sobie z emocjami dla dzieci (z 2 spotkaniami dla rodziców)więcej

Nazwa zajęć

"W moim sercu zawierucha..." cykl zajęć edukacyjnych dotyczących radzenia sobie z emocjami dla dzieci (z 2 spotkaniami dla rodziców) [SPW3R]

Zajęcia przeznaczone dla

Dwie grupy wiekowe: młodsza klasy I-III i starsza IV-VIII. Kolejność prowadzenia grup zależy od zebrania się chętnych. Dzieci mające problemy z zachowaniem wynikające z trudności radzenia sobie z emocjami i ich rodzice.

Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu w tym ZA.

Prowadzący

 • mgr Anna Łukaszewicz (psycholog)
 • mgr  Karolina Szczepańska (psycholog)

Zgłoszenia / zapisy

zapis możliwy po konsultacji z psychologiem, który opiekuje się szkołą ucznia (http://ppp10.waw.pl/rejon-dzialania)

Liczba miejsc

8-10 dzieci i ich rodzice

Dni i godziny odbywania się zajęć

Zajęcia dla dzieci czwartek 16:00-17:00

Dla rodziców czwartki spotkania będą realizowane online/stacjonarnie w terminie popołudniowym.

Okres odbywania zajęć

Cykl 10 spotkań - w tym 8 spotkań dla dzieci i 2 dla rodziców, udział rodziców w spotkaniach jest obowiązkowy.

Dla dzieci w okresie od 09.09.2021 do 04.11.2021 edycja jesienna lub 07.04.22-26.05.22 edycja letnia.

Dla rodziców 1 spotkanie przed rozpoczęciem zajęć i jedno po ich zakończeniu (termin rozpoczęcia zajęć może ulec zmianie).

 

Zajęcia grupowe z zakresu radzenia sobie z emocjami i umiejętnego ich wyrażania. Celem zajęć jest wyjaśnienie uczestnikom roli emocji oraz nauczenie dzieci jak rozpoznawać przeżywane emocje, jak sobie radzić z emocjami trudnymi takimi jak złość, smutek, odrzucenie, lęk, jak rozmawiać o emocjach z innymi, dzielić się nimi, budować prawidłowe relacje.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem kompetencji. Efektywność treningu wzmacnia możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników – oraz generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe i ćwiczenie poza zajęciami.

Tematyka zajęć oraz sposób ich prowadzenia uwzględniać będzie wprowadzanie technik i metod do pracy z dzieckiem opartych na podstawach poznawczo-behawioralnych oraz elementy treningu uważności wg Eline Snel.

Zaplanowano również dwa spotkania z rodzicami: jedno - poprzedzające cykl zajęć z dziećmi oraz drugie – na zakończenie cyklu. Ich celem będzie ukierunkowanie działań rodziców tak, by wspierali  i wzmacniali pożądane zmiany w zachowaniach dziecka (na co dzień).

Grupa prowadzona jest przez dwóch psychologów.

ZAPISY NA  ZAJĘCIA prowadzone są przez psychologów PPP10 poprzez wpis na listę lub sekretariat po skierowaniu rodzica na zapis przez specjalistę PPP10.

[SPW4] CZYTAM UWAŻNIE - kurs techniki czytaniawięcej

Nazwa zajęć

 CZYTAM UWAŻNIE – kurs techniki czytania [SPW4]

Słowa kluczowe

Problemy w nauce  czytania

Zajęcia przeznaczone dla

Uczniowie klas I - III

Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu w tym ZA.

Prowadzący

Benita Wolska

Zgłoszenia / zapisy

zapisy do 11 września u prowadzącej w godzinach pracy
lub mailowo: b.wolska@ppp10.waw.pl

Liczba miejsc

10

Dni i godziny odbywania się zajęć

Ustalane indywidualnie

Okres odbywania zajęć

semestralnie

forma prowadzenia zajęć

stacjonarna

Następny cykl zajęć

II semestr roku szkolnego

 

Celem kursu jest usprawnienie obniżonych funkcji  percepcyjno-motorycznych biorących udział w procesie czytania. Ćwiczenia prowadzą do wykształcenia prawidłowych nawyków czytania całościowego, wdrożenia do autokontroli oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalno-społecznego ucznia.

Nieodzownym warunkiem terapii jest systematyczna i aktywna współpraca z rodzicami i nauczycielami.

Przy zapisach drogą mailową proszę o podanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko dziecka, klasa i szkoła,
 2. data wydania opinii psychologicznej,
 3. plan lekcji wraz z zajęciami dodatkowymi.
 

[SPW5] UMIEM SIĘ KONCENTROWAĆ!więcej

nazwa zajęć

 UMIEM SIĘ KONCENTROWAĆ! [SPW5]

słowa kluczowe

Problemy w koncentracji uwagi

zajęcia przeznaczone dla

Uczniowie klas 4-8

Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu w tym ZA.

prowadzący

Benita Wolska

zgłoszenia / zapisy

zapisy do 11 września  u prowadzącej w godzinach pracy lub mailowo: b.wolska@ppp10.waw.pl

liczba miejsc

12

dni i godziny odbywania się zajęć

Ustalane indywidualnie

okres odbywania zajęć

semestralnie

następny cykl zajęć

II semestr roku szkolnego

 

Celem terapii jest usprawnienie obniżonych funkcji  percepcyjno-motorycznych biorących udział w procesie koncentrowania się na zadaniach. Ćwiczenia prowadzą do wykształcenia automatyzacji koncentracji oraz zwiększenia jej wydajności.

Nieodzownym warunkiem terapii jest systematyczna i aktywna współpraca z rodzicami i nauczycielami.

 

Przy zapisach drogą mailową proszę o podanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko dziecka, klasa i szkoła,
 2. data wydania opinii psychologicznej,
 3. plan lekcji wraz z zajęciami dodatkowymi.
 

[SPW6] Terapia pedagogicznawięcej

Nazwa zajęć

 Terapia pedagogiczna [SPW6]

Słowa kluczowe

Problemy w nauce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Zajęcia przeznaczone dla

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu w tym ZA.

Prowadzący

Benita Wolska, Katarzyna Bronikowska

Zgłoszenia / zapisy

zapisy do 11 września lub w razie wolnych miejsc u prowadzących  w godzinach pracy  – druki do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej

Liczba miejsc

---

Dni i godziny odbywania się zajęć

Ustalane indywidualnie

Okres odbywania zajęć

Cały rok szkolny

forma prowadzenia zajęć

online/stacjonarnie

Celem terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją, dysortografią i dysgrafią jest usprawnienie obniżonych funkcji  percepcyjno-motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania. Ćwiczenia prowadzą do wykształcenia prawidłowych umiejętności szkolnych, usprawnienia uwagi i pamięci, wdrożenia do autokontroli oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalno-społecznego ucznia.

 
 

 

 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej oraz grupowe zajęcia terapii ręki nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu.

 
Regulamin kwalifikacji:

 

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z placówek rejonowych (uczniów szkół publicznych; w miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie z placówek niepublicznych).

 

 1. Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń (druki dostępne w rejestracji i na stronie internetowej Poradni).

 
 1. Dokładny termin składania wniosków ogłaszany jest do 20 sierpnia każdego roku. Zbieranie wniosków odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego jednak nie później niż do 15 września danego roku; W szczególnych przypadkach termin składania wniosków zostaje przedłużony o czym powiadamiamy w ogłoszeniu.

 
 1. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się jeden dzień roboczy po terminie ustalonym w pkt. 3.

 

 1. O wyniku kwalifikacji na zajęcia prowadzący przekażą informację telefonicznie / e-mailowo bezpośrednio wnioskodawcy. W ciągu dwóch kolejnych dni istnieje możliwość zmian organizacyjnych oraz ustalenie indywidualnych terminów spotkań w ramach terapii kierowanej.

 

 1. Niezgłoszenie się na zajęcia w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników terapii.

 
 1. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc lub możliwości organizacyjnych wpisywane są na listy rezerwowe i włączane do grup w miarę zwalnianych miejsc.

 
 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność przez trzy kolejne zajęcia lub 40% absencji oznacza wykreślenie uczestnika z zajęć. Na jego miejsce proponuje się kolejną osobę z listy oczekujących.

 
 1. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

 
 1. Długość trwania terapii oraz jej zakres ustalane są indywidualnie i uzależnione są od potrzeb uczestnika, efektów terapii oraz współpracy z rodzicami / opiekunami, a liczebność grup reguluje: §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – z późniejszymi zmianami:

 

1. Zajęcia specjalistyczne:

1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów. W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci do lat 10 zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Dziecko powyżej 10 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.

 

W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia pedagogiczna
pdf icon

 

[SPW7] Terapia dzieci z niepłynnością mówienia - warsztatywięcej

nazwa zajęć

Terapia dzieci z niepłynnością mówienia - warsztaty [SPW7]

zajęcia przeznaczone dla

dzieci 12-15 lat 

prowadzący

dr Elżbieta Stecko, mgr Wioleta Osuch, mgr Alicja Golonka

zgłoszenia / zapisy

telefonicznie przez sekretariat (tel. 22 835 03 48)

liczba miejsc

W każdej grupie po 10 miejsc

dni i godziny odbywania się zajęć

wtorki w godzinach 17:30-19:0 oraz soboty 11:00-12:30,
łącznie 10 spotkań

okres odbywania się zajęć

od 9.10.2021 do 4.01.2022 r.

forma prowadzenia zajęć

stacjonarnie

miejsce

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 10,
Uniwersytet SWPS

 

Zajęcia uwzględniające poziom rozwoju mowy dziecka oraz  komunikacji językowej.

Określenie dysfunkcji współwystępujących. Ćwiczenia płynności mówienia. Psychologiczna pomoc dziecku i jego rodzinie. 

 

[SPW8] Terapia dzieci z niepłynnością mówienia - turnuswięcej

nazwa zajęć

Terapia dzieci z niepłynnością mówienia - turnus [SPW8]

zajęcia przeznaczone dla

dla dzieci 7-11 lat

prowadzący

 • dr Elżbieta Stecko
 • mgr Wioleta Osuch
 • mgr Alicja Golonka

zgłoszenia / zapisy

telefonicznie przez sekretariat (tel. 22 835 03 48)

liczba miejsc

10 miejsc

dni i godziny odbywania się zajęć

poniedziałek–piątek (5 kolenych dni)
09:30 -13:00, łącznie 5 dni

okres odbywania się zajęć

turnus - pierwszy tydzień ferii zimowych (31.01.-04.02.2022)

forma prowadzenia zajęć

stacjonarnie

miejsce

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 10,
Uniwersytet SWPS

 

Zajęcia uwzględniające poziom rozwoju mowy dziecka oraz  komunikacji językowej.

Określenie dysfunkcji współwystępujących. Ćwiczenia płynności mówienia. Psychologiczna pomoc dziecku i jego rodzinie.

[SPW9] TUS - Trening Umiejętności Społecznych (autyzm, zespół Aspergera) [klasy 4-8]więcej

nazwa zajęć

Trening Umiejętności Społecznych [SPW9]

zajęcia przeznaczone dla

uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 z rejonu działania Poradni (http://ppp10.waw.pl/rejon-dzialania) posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na zdiagnozowany autyzm lub zespół Aspergera

prowadzący

 • Anna Grabek-Dąbrowska (psycholog)
 • Andrzej Biernacki (pedagog)
 • Anna Malczewska (psycholog)

zgłoszenia / zapisy

Zapisy na zajęcia:

Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na zajecia. O przyjęciu na TUS decydują prowadzący. 
Zbieranie kart zgłoszeniowych trwa do 15.09.2021 r.

forma realizacji zajęć

stacjonarnie w poradni

dni i godziny odbywania się zajęć

środy, godz. 17:00-18:00 (klasy 4-8 szkół podstawowych)

okres odbywania zajęć

od 13 października 2021 r.
10 spotkań

następny cykl zajęć

II semestr 2021/2022 r., planowany 23.03.2022

Podstawowe cele:
Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji. Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera ale tez od innych uczestników treningu. Przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe i ćwiczenie poza zajęciami.

Program uczy podstawowych umiejętności:
zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmów, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami (w różnych sytuacjach życiowych i społecznych) oraz rozwijania kompetencji radzenia sobie z realizowaniem/podejmowaniem nowych wyzwań życiowych.

[SPW10] Trening metodą Warnkegowięcej

Nazwa zajęć

Terapia Metodą Warnkego [SPW10]

Zajęcia przeznaczone dla

Wskazania do stosowania treningu metodą Warnkego

 • trudności w nauce

 • problemy w nauce czytania i pisania

 • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej

 • uczniowie z zdiagnozowano dysleksją

Uczniowie od III do VIII klasy SP, spełniający kryteria wymienione w regulaminie kwalifikacji ( strona www)

Prowadzący

Katarzyna Bronikowska, Małgorzata Szpakowska

Zgłoszenia / zapisy

Zapisy wyłącznie u trenerów w godzinach pracy

Liczba miejsc

Według zapotrzebowania

Dni i godziny odbywania się zajęć

 • Ustalane  indywidualnie po diagnozie
  i pozytywnej kwalifikacji,

 • 1-2 godz w tygodniu

Forma odbywania się zajęć

stacjonarnie

Okres odbywania zajęć

co najmniej 20 spotkań

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Pacjent jest zaangażowany  w trening, nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce. Terapia Metodą Warnkego okazuje  się efektywna w terapii dysleksji rozwojowej u dzieci, zauważa się poprawę funkcjonowania badanych w zakresie konkretnych umiejętności szkolnych.

 


Regulamin kwalifikacji i treningów metodą Warnkego
 
Poradnia prowadzi terapię metodą Warnkego wyłącznie dla uczniów z placówek znajdujących się w rejonie jej działania (link).
 
Wypisanie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na terapię.

O wynikach kwalifikacji oraz terminach treningów rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.


Warunki kwalifikacji:
 • uczniowie szkół z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy 3 do 8 szkoły podstawowej),
 • aktualne pełne badanie psychologiczne, bez niepełnosprawności intelektualnej.
 
Wskazania do stosowania treningu metodą Warnkego:
 • trudności w nauce,
 • problemy w nauce czytania i pisania,
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD),
 • problemy logopedyczne,
 • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję,
 • problemy w lateralizacji.
 
Rekrutacja:
Wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener metody Warnkego na podstawie przeprowadzonego testu diagnostycznego. Trenerzy przyjmują zgłoszenia osobiście tylko od osób spełniających wymienione powyżej kryteria.
W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę uczestników (lub rezerwową wg. kolejności zgłoszenia) i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów. O wynikach kwalifikacji powiadamiamy telefonicznie lub mailowo.
 

Warunki uczestnictwa w treningu:
 1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ PRZEZ CO NAJMNIEJ 20 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
  
Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:
 • planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć,
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie,
 • w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione) nie może brać udziału w zajęciach,
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich,
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.

[SPW11] Jak uczyć się skuteczniejJak uczyć się skuteczniejwięcej

Nazwa zajęć[SPW11] „Jak uczyć się skuteczniej” - Zajęcia dla uczniów z dysleksją i nie tylko…
Zajęcia przeznaczone dlaUczniowie klas VI-VIII
ProwadzącyWiesława Szustkiewicz (dodatkowo: studenci i wolontariusze)
Forma realizacjistacjonarnie w Poradni
Liczba spotkań10 spotkań po 1,5 h
Terminy spotkańw każdy poniedziałek od 17:00 do 18:30
Zgłoszenia / zapisydo 16.10.2021 r. poprzez sekretariat oraz u prowadzącej 
Liczba miejsc10 osób w grupie
Termin warsztatujeden cykl: październik 2021 - styczeń 2022

Jeśli jesteś gotów i chcesz:
 • nauczyć się jak się uczyć skuteczniej,
 • studiować tajniki pamięci przydatne w nauce szkolnej,
 • poznać nowoczesne techniki uczenia się, zapamiętywania, notowania,
 • pokonywać swoje różnorodne problemy związane z dysleksją tzn. poprawiać umiejętność poprawnego czytania i pisania,
 • wykorzystywać inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii,
 • trenować pokonywanie stresu, nauczyć się relaksować,
 • uczyć się jak planować i osiągać sukces,
 • ujawniać swoje mocne strony,
to weź udział w cyklu spotkań warsztatowych dla osób takich jak Ty.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od 17:00 do 18:30 przez 3 miesiące.

Przed zapisaniem się na zajęcia konieczne jest spotkanie konsultacyjne z prowadzącą zajęcia.

[PZSP1] Terapia rękiwięcej

Nazwa zajęć

Terapia ręki [PZSP1]

Słowa kluczowe

Przygotowanie do nauki pisania, nieprawidłowy chwyt, brzydkie pismo, słaba sprawność manualna

Zajęcia przeznaczone dla

Dzieci od 5 roku życia i uczniowie szkół podstawowych.
​Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu.

Prowadzący

Alina Krywolewicz

Zgłoszenia / zapisy

Do 11 września  na udostępnionych drukach zgłoszeń. Możliwość zapisania w późniejszym terminie uzależniona jest od liczby wolnych miejsc.

Liczba miejsc

25

Dni i godziny odbywania się zajęć

Ustalane indywidualnie 1 godz. tygodniowo

Forma prowadzenia zajęć

Stacjonarnie/online

Okres odbywania zajęć

W zależności od liczby zgłoszeń

 

 

 

 

 

Zasady kwalifikacji na terapię ręki w roku szkolnym 2021/22
Terapia przeznaczona jest dla: 

 1. uczniów klas I ( usprawnianie ręki piszącej i kształcenie poprawnych nawyków przy kreśleniu i łączenia liter) ,
 2. uczniów klas IV-VI ( poprawa czytelności pisma).
 
Wskazania do podjęcia terapii :
 • Zły chwyt narzędzia pisarskiego.
 • Niechęć do podejmowania czynności grafomotorycznych, kreśleniem, pisaniem.
 • Obniżony poziom graficzny pisma.
 
Warunki kwalifikacji:
 • dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni,
 • wiek:  I - VI klasa Szkoły Podstawowej,
 • na podstawie badania psychologicznego lub notatki wychowawcy,
 • dzieci z orzeczeniami przyjmowane są tylko do indywidualnej terapii po wcześniejszej konsultacji.
 
Nabór główny  na terapię ręki odbywa się na początku roku szkolnego na podstawie wypełnionego wniosku.
 • Druki zgłoszenia są w sekretariacie i na stronie www Poradni.
 • Prawidłowo wypełnione druki przyjmowane  są do 11 września,
 • O przyjęciu decyduje data złożenia wniosku, rozmowa /spotkanie kwalifikacyjne oraz możliwość dopasowania godzin terapii do planu szkolnego i zajęć dodatkowych.
 • O wyniku rekrutacji rodzice zostają powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy.
 • Cykl terapii obejmuje jeden semestr.
 
W trakcie całego roku szkolnego odbywają się konsultacje lub porady po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z terapeutą.
Na konsultacje kieruje:
 • psycholog po wizycie diagnostycznej lub w zaleceniach opinii psychologicznej,
 • nauczyciel lub wychowawca ,którzy zauważyli potrzebę takich konsultacji.

Po spotkaniu możliwe jest przyjęcie na terapię, jeśli są wolne miejsca po wrześniowej rekrutacji. W przeciwnym wypadku następuje przekazanie zaleceń do pracy w domu i zapisanie na listę rezerwową
 
Osoby niezakwalifikowane  z powodu braku miejsc wpisywane są na listę rezerwową lub na zajęcia w następnym cyklu.


Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia ręki (zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne)
pdf icon
 

[RSP1] Konsultacje indywidualne dla rodziców kl. I-III (stacjonarne/online)więcej

nazwa zajęć

Konsultacje indywidualne dla rodziców kl. I-III (stacjonarne/online) [RSP1]

zajęcia przeznaczone dla

rodzice dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej

prowadzący

Katarzyna Kozicka-Pikus (psycholog)

zgłoszenia / zapisy

e-mailowo (proszę podać swój numer telefonu)

katarzyna.kozicka-pikus@ppp10.waw.pl

liczba miejsc

5

dni i godziny odbywania się zajęć

do umówienia z psychologiem

okres odbywania się zajęć

wrzesień/październik 2021

forma prowadzenia zajęć

online/stacjonarnie

miejsce

na terenie poradni (ul. Wrzeciono 24)

 

Konsultacje indywidualne przeznaczone są dla rodziców dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej, które doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem, czy w relacjach z innymi, w związku z zaistniałą sytuacją pandemii.

Konsultacje mają charakter godzinnych spotkań, po wcześniejszym umówieniu się z psychologiem prowadzącym (e-mailowo).

[RSP2] Szkoła dla rodzicówwięcej

nazwa zajęć„Szkoła dla rodziców”
słowa kluczowekompetencje wychowawcze rodziców
zajęcia przeznaczone dlarodziców uczniów szkół podstawowych
prowadzącyDorota Klimczyk, Adriana Święszkowska
zgłoszenia / zapisyw sekretariacie oraz u prowadzących do końca września
liczba miejsc10
dni i godziny odbywania się zajęćwtorki w godzinach 17:00-20:00.
Pierwsze spotkanie - 05 12 października 2021.
okres odbywania zajęćpaździernik-listopad 2021 r.
następny cykl zajęćw razie zapotrzebowania wiosna 2021 r.
 
 
  „Szkoła dla rodziców” to cykl 8 spotkań, których głównym celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców i poprawa ich relacji z dzieckiem. Podczas zajęć warsztatowych będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania:
– Jak słuchać dzieci, żeby chciały z nami rozmawiać?
– Jak pomagać dzieciom w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć?
– Jak zachęcić dzieci do współpracy i samodzielności?
– Jak skutecznie wyznaczać dzieciom granice?
– Jak nauczyć dzieci ponoszenia konsekwencji własnych zachowań? Czy stosować kary?
– Jak rozwiązywać rodzinne konflikty?
– Jak uwalniać dzieci od przypisanych im mu ról (,,lenia”, ”bałaganiarza”, …) ?
– Jak chwalić? Jak pomagać w kształtowaniu adekwatnej samooceny?

Biofeedbackwięcej

Informacja z 27.08.2021 r.

W roku szkolnym 2020/21 Poradnia będzie prowadziła

kontynuację treningów przerwanych z powodu Covid-19.

 Nowe zgłoszenia trafiają na listę oczekującą.

 Treningi przeznaczone są wyłącznie dla uczniów

z placówek znajdujących się w naszym rejonie  działania.

 

Trenerzy Biofeedback (Alina Krywolewicz, Agnieszka Skubida, Benita Wolska) przyjmują zgłoszenia osobiście. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie kryteriów opisanych poniżej.

 

Warunki kwalifikacji:

 • uczniowie szkół podstawowych z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy 3 SP),
 • aktualne pełne badanie psychologiczne, bez niepełnosprawności intelektualnej (iloraz inteligencji w normie),
 • udokumentowane niezadowalające efekty wcześniejszych terapii (EEG Biofeedback nie może być pierwszą stosowaną metodą!); w przypadku dzieci z zespołem Aspergera warunkiem uczestniczenia w treningach BFB jest wcześniejszy udział w terapii SI, TUS lub treningu słuchu,
 • konieczne badanie EEG (wskazane badanie QEEG),
 • konsultacja z lekarzem-neurologiem Grzegorzem Polańskim (przyjmuje w naszej Poradni), a przy zaburzeniach lękowych dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry.
 

Ze względu na brak w naszej placówce pracowni przygotowanej do prowadzenia zajęć dla dziećmi z obniżonym progiem drgawkowym, nie prowadzimy treningów BFB jeśli zapis EEG jest nieprawidłowy (np. występują fale lub grupy fal ostrych, zapis zmienia się pod wpływem fotostymulacji itp.).

 

W naszej placówce nie prowadzimy treningów BFB dla dzieci i młodzieży chorych neurologicznie.

 

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

ADD lub ADHD, problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia lękowe.

 

Rekrutacja:wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener EEG Biofeedback na podstawie zaleceń psychologa (lub lekarza), diagnozy oraz wyników badań EEG/QEEG. W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę rezerwową wg kolejności zgłoszenia i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów.

 

Warunki uczestnictwa w treningu:

 1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ  PRZEZ CO NAJMNIEJ 10 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
 

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

 • planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
 • w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.
 

Prowadzący:

mgr Alina Krywolewicz

mgr Agnieszka Skubida

mgr Benita Wolska

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia biofeedback
pdf icon

Doradztwo zawodowewięcej

Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo
- Voltaire

Doradztwem w Poradni zajmuje się psycholog mgr Barbara Bogucka.

Osoby zainteresowane konsultacjami zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego (w godzinach pracy specjalisty).

Praca zawodowa zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu człowieka. Decyzja dotycząca wyboru dalszej drogi kształcenia skutkami sięga w daleką przyszłość, dlatego właściwy wybór drogi zawodowej będzie decydował o sukcesie zawodowym w dorosłym życiu oraz umożliwi samorealizację i zadowolenie z wykonywanej pracy.
Aby dokonać optymalnego wyboru, dobrze jest się zastanowić, czego się tak naprawdę oczekuje od życia i pracy zawodowej .Praca, która dzisiejszy uczeń będzie wykonywał w przyszłości powinna być zgodna z jego możliwościami, potrzebami, systemem wartości itp.
Doradca zawodowy w poradni udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.
Oferujemy pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w planowaniu kariery zawodowej. Pomoc ta realizowana jest poprzez:
 • poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, predyspozycji zawodowych,
 • poznanie oferty edukacyjnej,
 • poznanie przez ucznia świata zawodów i rynku pracy, uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz dróg kształcenia,
 • naukę jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową.
 
Jakie czynniki warunkują trafny wybór szkoły ponadpodstawowej?

Czynniki te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.

Wewnętrzne - związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, czyli nasze:
 • zainteresowania
 • zdolności,
 • umiejętności,
 • wartości,
 • temperament,
 • możliwości intelektualne,
 • stan zdrowia.
Zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne np.
 • oferta edukacyjna,
 • strona internetowa szkoły, „dni otwarte”
 • prestiż szkoły, miejsce w rankingach,
 • poziom nauczania,
 • dobra lokalizacja szkoły,
 • bliskość miejsca zamieszkania,
 • opinie uczniów danej szkoły, portale społecznościowe, klimat szkoły,
 • presja rodziny,
 • tradycje rodzinne,
 • perspektywy dobrej pracy.
 

Przydatne adresy stron internetowych

perspektywy.pl - Portal informacyjny o szkołach i wyższych uczelniach.

crdz.wcies.edu.pl - strona Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji (informacje o szkołach i kształceniu zawodowym).

uczelnie.info.pl - baza informacyjna uczelni wyższych i kierunków studiów.

psz.praca.gov.pl - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia zawierający dane m.in. rynku pracy.

mapakarier.pl

http://www.waszaedukacja.pl

https://kierunkowskazkariery.pl/ oraz https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/ - informacje o kierunkach studiów.

https://studia.gov.pl/
 

Labirynt zawodów - przetestuj się

Projekt „Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej" realizowany był w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów" i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wejdź na stronę progra.pl/labirynt-zawodow/ i pobierz program. Aplikacja pozwala skorzystać z bezpłatnego testu zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Tajemnice Aeropolis - bezpłatna gra

TalentGame dotyczy sfery doradztwa zawodowego oraz badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnego, atrakcyjnego dla nich narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej.

Wejdź na stronę talentgamedownload.pl.

Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)