Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
pedagog

Oferta

Biofeedback

Informacja z 25.08.2022 r.

Zapisy trwają do 10 września 2022 r.
Karta zgłoszeniowa znajduje się na dole strony
oraz w zakładce Pliki do pobrania.
Treningi przeznaczone są wyłącznie dla uczniów

z placówek znajdujących się w naszym rejonie działania.


Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie kryteriów opisanych poniżej.

 

Warunki kwalifikacji:

 • uczniowie szkół podstawowych z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy 3 SP),
 • aktualne pełne badanie psychologiczne, bez niepełnosprawności intelektualnej (iloraz inteligencji w normie),
 • udokumentowane niezadowalające efekty wcześniejszych terapii (EEG Biofeedback nie może być pierwszą stosowaną metodą!); w przypadku dzieci z zespołem Aspergera warunkiem uczestniczenia w treningach BFB jest wcześniejszy udział w terapii SI, TUS lub treningu słuchu,
 • konieczne badanie EEG (wskazane badanie QEEG),
 • konsultacja z lekarzem-neurologiem Grzegorzem Polańskim (przyjmuje w naszej Poradni), a przy zaburzeniach lękowych dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry.
 

Ze względu na brak w naszej placówce pracowni przygotowanej do prowadzenia zajęć dla dziećmi z obniżonym progiem drgawkowym, nie prowadzimy treningów BFB jeśli zapis EEG jest nieprawidłowy (np. występują fale lub grupy fal ostrych, zapis zmienia się pod wpływem fotostymulacji itp.).

 

W naszej placówce nie prowadzimy treningów BFB dla dzieci i młodzieży chorych neurologicznie.

 

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

ADD lub ADHD, problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia lękowe.

 

Rekrutacja:wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener EEG Biofeedback na podstawie zaleceń psychologa (lub lekarza), diagnozy oraz wyników badań EEG/QEEG. W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę rezerwową wg kolejności zgłoszenia i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów.

 

Warunki uczestnictwa w treningu:

 1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ  PRZEZ CO NAJMNIEJ 10 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
 

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

 • planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
 • w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.
 

Prowadzący:

mgr Alina Krywolewicz

mgr Agnieszka Skubida

mgr Benita Wolska

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia biofeedback
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)