Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
logopeda
Bielany
pedagog

Oferta

Psychoterapia

Regulamin

Regulamin wewnętrzny korzystania z psychoterapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie:

 1. Pomoc terapeutyczna w Poradni świadczona jest na wniosek obojga rodziców/opiekunów prawnych lub za oświadczeniem dotyczącym pełnienia władzy rodzicielskiej.
 2. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i terapeutę.
 3. Usługi psychoterapeutyczne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Terapeuci Poradni odnoszą się w swojej pracy do "Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 4. Terapia dziecka rozpoczyna się spotkaniami (zazwyczaj 2-5 sesji) mającymi na celu zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących powodu zgłoszenia, ustalenia wstępnej diagnozy, nawiązanie kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem, rozmowę z nim o jego problemach oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub zakończeniu spotkań (lub rozpoczęciu innej formy pomocy). Spotkania te prowadzone są zarówno z dzieckiem, jak i z jego rodzicami/opiekunami prawnymi w zależności od indywidualnych potrzeb.
 5. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. W przypadku spóźnienia klienta nie ma możliwości jej przedłużenia, z uwagi na pozostałych klientów. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie.
 6. Każde spotkanie można odwołać do 24 godziny przed sesją. Jeśli w trakcie terapii trzykrotnie nastąpi odwołanie w krótszym czasie, stała rezerwacja godziny nie będzie uwzględniona - kolejne spotkanie odbędzie się w miarę wolnych terminów.
 7. Terapeuta może odmówić podjęcia leczenia, gdy uznaje, że nie ma możliwości podjąć rzetelnie terapii ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu. W tej sytuacji może skierować do odpowiedniej placówki specjalistycznej lub zaproponować konsultację u innego specjalisty.
 8. Z uwagi na charakter i zakres działań Poradni terapeuci nie mogą wydawać opinii na potrzeby spraw sądowych. Tego typu opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich są sporządzane przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) na zlecenie sądu.
 9. Klient w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z terapii. W takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym terapeutę i odbyć jedno spotkanie podsumowujące proces terapeutyczny.
 10. Objawy fizyczne i psychologiczne często ze sobą współistnieją. Gdy dzieje się coś co wymaga konsultacji medycznej, terapeuta może prosić o wizytę u lekarza specjalisty i dostarczenie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, diagnozy).
 11. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleceń terapeuty i współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka, tak aby terapia była jak najbardziej skuteczna.
 12. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy klient (lub jego rodzice/opiekunowie prawni) w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu/regulaminu (nieprzyjście na sesje więcej niż trzy razy, nieodwoływanie ich, odwoływanie w ostatniej chwili, nie wykonywanie systematyczne zadań osobistych między sesjami itp.).
 13. Terapeutę obowiązuje zasada poufności (zgodnie z "Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Na Państwa pytania dotyczące tematów poruszanych przez dziecko podczas spotkania może odpowiadać jedynie ogólnie (wyjątek: gdy terapeuta dowiaduje się o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka bądź innych osób).
 

Pliki do pobrania

 • kwestionariusz wywiadu o dziecku (2021)
pdf icon
 • wniosek o badanie i wydanie opinii i/lub ustnej informacji o uczniu
pdf icon
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
pdf icon
 • wniosek o terapię psychologiczną
pdf icon
 • regulamin wewnętrzny korzystania z psychoterapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)