Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
wrzeciono 24

Oferta

TUS - Trening Umiejętności Społecznych (zespół Aspergera) [klasy 4-8 i ponadpodstawowe]

nazwa zajęć

Trening Umiejętności Społecznych

zajęcia przeznaczone dla

uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych z rejonu działania Poradni (http://ppp10.waw.pl/rejon-dzialania) posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na zdiagnozowany zespół Aspergera

prowadzący

  • Anna Grabek-Dąbrowska (psycholog)
  • Andrzej Biernacki (pedagog)

zgłoszenia / zapisy

Zapisy na zajęcia:

Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na zajecia.
O przyjęciu na TUS decydują prowadzący. 
Zbieranie kart zgłoszeniowych trwa do 30.09.2022 r.

forma realizacji zajęć

stacjonarnie w poradni

dni i godziny odbywania się zajęć

środy, 18:00-19:00 oraz 19:00-20:00

okres odbywania zajęć

od października 2022 r.
10 spotkań

Podstawowe cele:
Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji. Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera ale tez od innych uczestników treningu. Przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe i ćwiczenie poza zajęciami.

Program uczy podstawowych umiejętności:
zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmów, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami (w różnych sytuacjach życiowych i społecznych) oraz rozwijania kompetencji radzenia sobie z realizowaniem/podejmowaniem nowych wyzwań życiowych.

Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)