Menu

Menu

Orzecznictwo - Autyzm i Zespół Aspergera

1. Cel działania Zespołu:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 została wyznaczona do orzekania w sprawie autyzmu i Zespołu Aspergera dla dzieci zamieszkujących (przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego) lub uczących się (realizujących obowiązek szkolny) na terenie 4 dzielnic Warszawy: Bemowa, Białołęki, Bielan i Żoliborza.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)

2. Skład Komisji:

mgr Kinga Kipa - Przewodnicząca Zespołu, psycholog
mgr Grażyna Gasik - psycholog
mgr Olimpia Romanowska - psycholog
mgr Anna Grabek-Dąbrowska - psycholog
mgr Justyna Jedlińska - psycholog
mgr Alicja Golonka - pedagog (diagnoza dzieci do kl. I SP)
mgr Wiesława Szustkiewicz - pedagog (diagnoza dzieci od kl. I SP
lek. med. Andrzej Bojakowski - lekarz psychiatra (konsultacje medyczne)

3. Jak uzyskać orzeczenie:

Osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z psychologiem - będzie on przedstawiał sprawę dziecka przed Komisją Orzekającą oraz skoordynuje działania i ustali terminy badań u innych specjalistów (pedagoga, neurologa). Po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań i zgromadzeniu dokumentów, należy, w obecności psychologa (lub Przewodniczącej Zespołu), wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia.

procedura wydawania orzeczeń dla:

dzieci w wieku przedszkolym (przed rozpoczęciem przygotowania przedszkolnego - tzw. zerowki)

uczniów, którzy chodzą do kl. 0 przedszkola/szkoły podstawowej
lub już ją ukończyli (czyli: SP, G, PNG)

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie orzeczenie nie zostanie odebrane z Poradni, to 7. dnia zostanie wysłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

4. Terminy posiedzeń Zespołu:

miesiąc dzień posiedzenia zespołu
sierpień 2018 07, 21, 28
wrzesień 2018 4
październik 2018  
listopad 2018  
grudzień 2018  
styczeń 2019  
luty 2019  
marzec 2019  
kwiecień 2019  
maj 2019  
czerwiec 2019  
lipiec 2019  
sierpień 2019  

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.


5. Pliki do ściągnięcia:

Lista placówek publicznych i niepublicznych diagnozujących autyzm oraz Zespół Aspergera.
zaświadczenie lekarskie dla potrzeb kształcenia specjalnego