Menu

Menu

Zespoły orzekające

Na terenie naszej Poradni działają 4 zespoły orzekające:

W skład każdego zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin. Podstawowymi członkami każdego z zespołów są psycholog, pedagog i lekarz neurolog. Gdy wymaga tego diagnoza, do zespołu dołączają inni specjaliści: logopeda, rehabilitant, pedagog specjalny czy lekarz psychiatra.


Rejonizacja

W przypadku dzieci nierealizujących obowiązku szkolnego obowiązuje rejonizacja wg miejsca zamieszkania.

Dzieci realizujące obowiązek szkolny obowiązuje rejonizacja placówkowa - konkretna placówka (szkoła) znajduje się pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla dzielnicy, w której znajduje się placówka np. szkoła z siedzibą na Woli znajduje się pod opieką Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6, szkoła z siedzibą na Bielanach znajduje się pod opieką Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 itd.