Menu

Menu

Podstawy prawne

W niniejszej zakładce można znaleźć podstawy prawne regulujące działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Mamy nadzieję, że informacje tu zawarte okażą się pomocne zarówno dla nauczycieli i pedagogów, jak i rodziców naszych klientów.