Menu

Menu

Praktyki

Koordynatorem praktyk w Poradni jest mgr Alicja Golonka.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt telefoniczny z Poradnią (22 835 03 48) w godzinach pracy koordynatora (środy 12:00-15:00 i czwartki 09:00-12:00).

W trakcie rozmowy mogą być potrzebne następujące informacje (prosimy o ich przygotowanie):
- nazwa uczelni,
- kierunek studiów,
- specjalizacja,
- liczba wymaganych godzin praktyk,
- termin realizacji praktyk,
- swój numer telefonu.

Praca

W chwili obecnej Poradnia nie dysponuje wolnymi etatami.