Menu

Menu

Drodzy Rodzice!

rehabilitacja, SI

Ze względy na ogromne zainteresowanie terapią SI i jednocześnie bardzo ograniczoną liczbę miejsc, stworzyliśmy regulamin, który wyjaśni kwestie zapisów na zajęcia prowadzone przez rehabilitantów.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA KONSULTACJE (PORADY BEZ BADAŃ) TJ. JEDNORAZOWĄ OBSERWACJĘ W KIERUNKU ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką PPP nr 10.
 2. Terminy są wyznaczane zgodnie z harmonogramem wizyt zamieszczonym w Zeszycie Terapeutów SI, znajdującym się w sekretariacie, poprzez zapisy telefoniczne za pośrednictwem sekretariatu lub osobiście przez rodzica/opiekuna oraz przez specjalistów poradni.

ZASADY PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY SI

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką poradni.
 2. Wizytę diagnostyczną przeprowadza się wyłącznie na potrzeby poradni ( np. jako uzupełnienie diagnozy psychologicznej).Wymagane jest skierowanie od specjalistów PPP nr 10.O potrzebie pełnej diagnozy decyduje terapeuta SI.
 3. Terminy spotkań diagnostycznych (co najmniej 2) wyznacza terapeuta SI.

ZASADY REKRUTACI NA TERAPIĘ SI

 1. Przyjmujemy dzieci do 7 r.ż .uczęszczające do placówek oświatowych objętych działaniem naszej poradni
 2. Dziecko musi wcześniej przebywać pod stałą opieką specjalistów PPP nr 10.
 3. Przed decyzją o przyjęciu dziecka konieczne jest kompletowanie diagnozy psychologicznej dziecka oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej ze wskazaniem do terapii.
 4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do terapii podejmuje terapeuta integracji sensorycznej.
 5. Dziecko może korzystać z terapii SI maksymalnie przez 2 semestry.

REHABILITACJA RUCHOWA - ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką poradni.
 2. Dzieci posiadające skierowanie od lekarza na rehabilitację ruchową.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka na ćwiczenia podejmuje rehabilitant Poradni.

WAŻNE!

Na pierwszą wizytę prosimy o dostarczenia wypełnionych formularzy Kwestionariusza Sensomotorycznego i Karty Informacyjnej. Formularze można otrzymać także w recepcji Poradni.

Pliki do pobrania

nazwa / zawartość pliku format
Integracja Sensoryczna (SI) - karta informacyjna
Integracja Sensoryczna (SI) - kwestionariusz