Menu

Menu

Rejonizacja i zapisy

Zapisy do naszej Poradni prowadzone są wg rejonizacji. Poradnia opiekuje się uczniami z placówek oświatowych znajdujących się w granicach rejonu określonego przez Uchwałę Rady m.st Warszawy nr V/90/2015 z dnia 15.02.2015 roku. Współpracujemy zarówno z placówkami publicznymi, jak i niepublicznymi.

rejon działania Poradni nr 10

W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówek edukacyjnych (poniżej 3 roku życia oraz w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do placówek edukacyjnych), obowiązuje rejonizacja wg miejsca zamieszkania - Poradnia obejmuje opieką dzieci mieszkające w granicach administracyjnych Bielan.

Podstawa prawna regulująca rejon działania Poradni: Uchwała nr V/90/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2015 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.Szczegółowy wykaz placówek znajdujących się w rejonie działania PPP10