Menu

Menu

TUS 2017/18 - koniec zapisówZapisy na zajęcia TUS w bieżącym roku szkolnym, trwały do 12 września i zostały już zakończone.


TUS 2017/18 - zapis na listę chętnych

Zajęcia kierowane do dzieci w wieku 4-17 lat z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Zajęcia organizują i prowadzą specjaliści zatrudnieni w Poradni: mgr Andrzej Biernacki (pedagog), mgr Grażyna Gasik (psycholog), mgr Anna Grabek-Dąbrowska (psycholog), mgr Justyna Jedlińska (psycholog).

Zapisy prowadzone są
przez formularz internetowy
dostępny na tej stronie
.

Zapisy rozpoczną sie 28 sierpnia i będą trwały do 12 września 2017 r.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu lub październiku 2017 rok (jednak nie wcześniej niż 18 września).

Na podstawie przekazanych informacji zostaną utworzone grupy dla uczestników. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zakwalifikowanych na zajęcia, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie (z numeru 519 823 869 lub 503 321 090).

Informacje o rozpoczęciu zajęć pojawią się także na stronie Poradni w zakładce TUS (www.ppp10.waw.pl/tus.php).


UWAGA!
1. Wpis na listę nie gwarantuje miejsca na zajęciach.
2. Kolejność zapisu nie ma znaczenia - niezależnie, czy zapis zostanie dokonany 28 sierpnia, czy 12 września, każdy zapis będzie traktowany jednakowo.
3. Kwalifikacja na zajęcia będzie zależała miejsca zamieszkania/pobierania nauki oraz od wieku i diagnozy dziecka.
4. Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania Poradni (Spis placówek), pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w utworzonych grupach.