Menu

Menu

Warszawska sieć pomocy dzieciom

Warszawska sieć pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie została uruchomiona we wrześniu 2010 roku.

W ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie do 2014 roku, dzieci ich rodziny wspierali specjaliści z 18 poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz z 3 organizacji pozarządowych: Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji "Mederi", Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Od 2015 roku uprawnienia do pomocy dzieciom uzyskali specjaliści z kolejnych 6 poradni psychologiczno - pedagogicznych. Obecnie na 27 placówek działających w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom - 24 z nich to poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 3 organizacje pozarządowe.

Placówki Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom zlokalizowane są w różnych dzielnicach Warszawy i oferują:

Szersze informacje i wskazówki dostępne są w serwisach tematycznych:Nasza Poradnia w WSPD

Informujemy, że w ramach współpracy z Warszawską Siecią Pomocy Dzieciom nasza Poradnia prowadzi dyżur psychologiczny. W przypadku chęci konsultacji prosimy o kontakt z panią mgr Kingą Taraszewską-Budyta, w godzinach jej pracy w Poradni.


Pomoc w Warszawie oraz adresy placówekAdresy placówek działających w ramach WSPD można odnaleźć pod tym linkiem.

źródło: http://edukacja.um.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/warszawska-siec-pomocy-dzieciom