Menu

Menu
Sponsorzy
Współpraca
Warto odwiedzić

Trening Pewności Siebie (od marca 2017)

Propozycja zajęć dla młodzieży 11-12 lat (kl. V-VI szkoły podstawowej) nieśmiałej, wycofanej, z obniżoną wiarą w siebie i niskim poczuciem własnej wartości.

Proponowany trening prowadzony przez psychologów poradni pomoże rozwinąć wiarę we własne możliwości. Celem treningu jest identyfikacja swoich mocnych stron, wzmocnienie wiary w siebie, opanowanie metod bycia pewnym siebie w kontaktach z rówieśnikami, przekazanie rodzicom narzędzi do budowania wysokiego poczucia własnej wartości u ich dzieci.

Trening prowadzony będzie z wykorzystaniem metod pracy warsztatowej z elementami metod terapeutycznych.

Spotkania prowadzą mgr Joanna Cymer (psychoterapeuta) oraz mgr Agnieszka Skubida (psycholog).

Zapisy prowadzimy za pośrednictwem sekretariatu (lista zapisowa). Po zapisach – indywidualne spotkania z rodzicami kwalifikujące do grupy (zapis nie jest równoznaczny z przyjęciem na zajęcia).

Warsztaty będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 18:00-18:50; przewidziane jest ok. 10 spotkań z młodzieżą i 1 spotkanie z rodzicami.

Limit miejsc: 7 uczestników.Trening Kreatywnego Myślenia

Poszukujemy gimnazjalistów z klas I-III, którzy chcą wziąć udział w zajęciach Trening Kreatywnego Myślenia.

Celem zajęć jest pokazanie technik wzbudzania kreatywnego myślenia i rozwijanie zdolności współpracy w grupie, generowania rozwiązań i przekraczania tzw. "niemocy" twórczej.

W trakcie pierwszych i ostatnich zajęć chętni mogą rozwiązać Test Twórczości, aby ocenić swoje osiągnięcia i porównać wyniki. Różne ćwiczenia i techniki mają na celu pokazać uczestnikom jak elastycznie podchodzić do problemu, jak generowac różnorodne rozwiazania, zmieniać perspektywę, nadawać nowe znaczenia sytuacjom i obiektom, nauczyć się czerpać inspirację z otoczenia i codzienności.

Spotkania prowadzone są m.in. w oparciu o teorie E. Nęcki i D. Golemana oraz elementy Mindfulness.

Spotkania są organizowane we wtorki w godz. 15:00-15:45 (ok. 10 spotkań) w okresie 07.03.-16.05.2017 r.

Zajęcia prowadzą psycholodzy: mgr Agnieszka Klimonda i mgr Karolina Szczepańska.

Zapisy u prowadzących pod numerem telefonu Poradni (22 835 03 48).

Pierwsze spotkanie odbędzie się 07.03.2017 r. Tego dnia wymagana jest obecność rodziców/opiekunów prawnych w celu podpisania zgody na udział w zajęciach. Warsztaty nie są przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV
(będzie ważne na kl. I-IV).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej
(będzie ważane na kl. V-VIII).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III)
lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI) .Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Art. 312, ust. 1-3


Terapia metodą Tomatisa

Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy oddane w Budżecie Partycypacyjnym 2017 m.st. Warszawy na nasz projekt "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".

Dzięki Państwa poparciu projekt otrzyma dofinansowanie z budżetu miasta i zostanie skierowany do realizacji w roku 2017.

Pierwszym etapem uruchomienia projektu będzie przeszkolenie naszych pracowników oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Następnie, po opracowaniu kryteriów przyjmowania dzieci na terapię, zostaną uruchomione zapisy. Bieżące informacje dotyczące uruchomienia terapii w naszej placówce, będziemy dla Państwa publikowali na naszej stronie internetowej.Witamy


Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie.

budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działalności Poradni oraz naszą ofertą.