Menu

Menu
Sponsorzy
Współpraca
Warto odwiedzić

Terapia metodą Tomatisa w PPP10

Z radością zawiadamiamy, że w naszej Poradni pojawił się trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Zapisy rozpoczną się 21.08.2017 r. i będą prowadzone przez pracownika-specjalistę, który ostatnio "prowadził" dziecko (np. logopeda, pedagog prowadzący terapię, psycholog wykonujący diagnozę).

W ciągu roku szkolnego trening przejdzie 5 grup dzieci (w sumie 30 dzieci od 5 r.ż.). Pierwsza grupa rozpocznie zajęcia 11.09.2017 r. Badania kwalifikujące do udziału w treningu zaczną się 28.08.2017 r.

Przed zapisem rodzic musi zapoznać się z przebiegiem i wymogami treningu. Uczestnictwo w nim wymaga dyspozycyjności opiekuna. Informacje te znajdują się w regulaminie terapii i w ulotce informacyjnej. Regulamin treningu musi zostać podpisany przez rodzica zanim dziecko zakwalifikuje się na badanie.


nazwa / zawartość pliku format
Ulotka informacyjna dla rodziców
Regulamin terapii metodą Tomatisa 2017/18
Termin zapisu na terapię pedagogiczną

Opublikowane zostały nowe karty zgłoszeń na zajęcia z terapii pedagogicznej, arteterapii, terapii ręki oraz terapii EEG Biofeedback.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na zajęcia (terapia pedagogiczna, ręki i arteterapia) należy złożyć do 12.09.2017 r. w Poradni (recepcja) lub w postaci skanu, bądź wyraźnego zdjęcia przesłać drogą e-mailową.

Elektroniczne wersje (PDF) kart zgłoszeń można odnaleźć w zakładkach Terapia pedagogiczna, Terapia EEG Biofeedback oraz Pliki do pobrania, wersje papierowe dostępne są w recepcji Poradni oraz w pokoju nr 10.Poszukujemy pracowników:

Stanowisko: psycholog
Początek zatrudnienia: od 1 września 2017
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu (pensum 10 godz.) 1,0 (pensum 20h), umowa o pracę
Zakres obowiązków: konsultacja i diagnoza uczniów szkół podstawowych

Stanowisko: woźna/woźna
Początek zatrudnienia: od 1 września 2017
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu (4 godziny dzienie/20 godzin w tygodniu), umowa o pracę
Zakres obowiązków: prace porządkowe w Poradni w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


Wakacje 2017

W okresie wakacyjnym Poradnia zmienia dni oraz godziny pracy.

03.07. - 16.07.2017od poniedziałku od piątku w godzinach 08:00 - 20:00
17.07. - 30.07.2017Poradnia zamknięta*
31.07. - 20.08.2017od poniedziałku od piątku w godzinach 08:00 - 16:00
21.08. - 31.08.2017od poniedziałku od piątku w godzinach 08:00 - 20:00
od 01.09.2017rozpoczynamy pracę w soboty

* - w pilnych przypadkach, związanych z udzieleniem pomocy psychologicznej, proszę kontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 (ul. Felińskiego 15, tel. 22 839 48 67).

W dniach 03.07. - 31.08.2017 Poradnia będzie zamknięta w soboty.Okres obowiązywania orzeczeń

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV
(będzie ważne na kl. I-IV).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej
(będzie ważane na kl. V-VIII).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III)
lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI) .Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Art. 312, ust. 1-3


Witamy


Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie.

budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działalności Poradni oraz naszą ofertą.