Menu

Menu
Sponsorzy
Współpraca
Warto odwiedzić

Ferie 2017 (zmiana godzin pracy)Na okres ferii zimowych skracamy godziny pracy.

W dniach od 13 do 26 lutego nasza placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 oraz w soboty w godzinach 09:00-13:00.

Trening Kreatywnego Myślenia

Poszukujemy gimnazjalistów z klas I-III, którzy chcą wziąć udział w zajęciach Trening Kreatywnego Myślenia.

Celem zajęć jest pokazanie technik wzbudzania kreatywnego myślenia i rozwijanie zdolności współpracy w grupie, generowania rozwiązań i przekraczania tzw. "niemocy" twórczej.

W trakcie pierwszych i ostatnich zajęć chętni mogą rozwiązać Test Twórczości, aby ocenić swoje osiągnięcia i porównać wyniki. Różne ćwiczenia i techniki mają na celu pokazać uczestnikom jak elastycznie podchodzić do problemu, jak generowac różnorodne rozwiazania, zmieniać perspektywę, nadawać nowe znaczenia sytuacjom i obiektom, nauczyć się czerpać inspirację z otoczenia i codzienności.

Spotkania prowadzone są m.in. w oparciu o teorie E. Nęcki i D. Golemana oraz elementy Mindfulness.

Spotkania są organizowane we wtorki w godz. 15:00-15:45 (ok. 10 spotkań) w okresie 07.03.-16.05.2017 r.

Zajęcia prowadzą psycholodzy: mgr Agnieszka Klimonda i mgr Karolina Szczepańska.

Zapisy u prowadzących pod numerem telefonu Poradni (22 835 03 48).

Pierwsze spotkanie odbędzie się 07.03.2017 r. Tego dnia wymagana jest obecność rodziców/opiekunów prawnych w celu podpisania zgody na udział w zajęciach. Warsztaty nie są przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV
(będzie ważne na kl. I-IV).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej
(będzie ważane na kl. V-VIII).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III)
lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI) .Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Art. 312, ust. 1-3


Terapia metodą Tomatisa

Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy oddane w Budżecie Partycypacyjnym 2017 m.st. Warszawy na nasz projekt "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".

Dzięki Państwa poparciu projekt otrzyma dofinansowanie z budżetu miasta i zostanie skierowany do realizacji w roku 2017.

Pierwszym etapem uruchomienia projektu będzie przeszkolenie naszych pracowników oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Następnie, po opracowaniu kryteriów przyjmowania dzieci na terapię, zostaną uruchomione zapisy. Bieżące informacje dotyczące uruchomienia terapii w naszej placówce, będziemy dla Państwa publikowali na naszej stronie internetowej.Witamy


Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie.

budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działalności Poradni oraz naszą ofertą.