Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
psycholog
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną przypominamy o rozważnym postępowaniu w trakcie wizyty w Poradni.

Na wizytę należy przyjść będąc zdrowym.
POWÓD: osoby przeziębione lub chore mogą zakazić innych wizytujących poradnię lub naszego pracownika.

Na wizytę należy przyjść, jak najbliżej umówionej godziny spotkania.
POWÓD: zbyt wczesne pojawienie się w poradni wiąże się z dłuższym czasem przebywania w poczekalni i narażaniem na zakażenie.

O ile nie zostało to ustalone inaczej, to na wizytę powinno przyjść dziecko z jednym z rodziców lub jednym z opiekunów.
POWÓD: oboje rodziców, rodzeństwo, dodatkowi opiekunowie itd. - rodzinne pojawianie się w poradni utrudnia zachowanie dystansu i zwiększa ryzyko zakażenia.

Pracownik prowadzący spotkanie może poinformować, do której godziny będzie ono trwało. Zalecamy, aby w tym czasie opiekun opuścił poradnię.
POWÓD: dłuższe przebywanie w zamkniętym i niewielkim pomieszczeniu (np. poczekalnia) zwiększa ryzyko zakażenia.

AKTUALNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

Jesteśmy placówką publiczną, prowadzącą porady psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży. Swoje początki zawdzięczamy Poradni Wychowawczo-Zawodowej Nr 10 w Warszawie, powołanej w 1969 r. na Żoliborzu. Na Bielany przenieśliśmy się po roku 1976, zaś swoją obecną nazwę poradnia otrzymała w 1993 roku. W sierpniu 2012 rozpoczęliśmy przeprowadzkę na ul. Wrzeciono 24. Dnia 1 września 2012 oficjalnie rozpoczęliśmy działalność w nowej siedzibie.

Dzięki przeprowadzce Poradnia powiększyła się niemal dwukrotnie (do powierzchni 520 m2), zwiększyliśmy liczbę specjalistycznych gabinetów do badań diagnostycznych do 15 (było 8). Budynek poradni został przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Posiada podjazd dla wózków, wydzielone zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, szerokie przejścia i korytarze, przewijak oraz wydzielone miejsce na wózki. Na szczególną uwagę zasługuje sala do rehabilitacji i integracji sensorycznej.

W każdym roku szkolnym swoją opieką obejmujemy kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży z bielańskich placówek oświatowych.
 

rok szkolnyliczba dzieci w rejonie działania
2014/1513876
2015/1614769
2016/1715012
2017/1815374
2018/1916696
2019/2017406
2020/2118643
2021/2218795


Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży. Pomagamy także uczniom w korzystaniu z możliwości edukacyjnych, jakie zapewnia im system szkolny.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemów i trudności rozwojowych nasilających się na początku edukacji szkolnej oraz w okresie dorastania.

Cel, jaki sobie stawiamy to rozszerzenie opieki psychologicznej i specjalistycznej nad dziećmi, młodzieżą i ich środowiskiem. Realizować go będziemy przez:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • uruchomienie różnych form terapii indywidualnej oraz grupowej,
 • dostosowanie Poradni do zadań związanych z rozpoznawaniem i terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci najmłodszych.

 

W swojej pracy kierujemy się następującymi wartościami: odpowiedzialnością, uczciwością, troską o dziecko, rzetelnością, otwartością na ludzi, wrażliwością. U naszych pracowników cenimy:

 • profesjonalizm,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie,
 • dążenie do pogłębiania wiedzy i stosowania jej w praktyce.

 

Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką realizującą kompetentny model pracy z dzieckiem zgodny z potrzebami środowiska. Wyróżnia nas przyjazny stosunek do ludzi oraz stałe wzbogacanie warsztatu pracy.

Oferta

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom placówek oświatowych z rejonu Bielan.

Poradnia zapewnia pomoc specjalistów w zakresie:

 • zaburzeń rozwojowych u małego dziecka,
 • problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • trudności edukacyjnych,
 • problemów w czytaniu i pisaniu /dysleksja/,
 • problemów rodzinnych,
 • problemów szkolnych wynikających z niepełnosprawności i chorób,
 • wyboru zawodu i kierunku studiów,
 • wad wymowy,
 • zaburzeń psychoseksualnych,

 

W Poradni można uzyskać konsultację, poradę i diagnozę:

 • psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • logopedyczną,
 • neurologiczną.

 

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

 • statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 (plik do pobrania)
pdf icon

 
 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną przypominamy
o rozważnym postępowaniu w trakcie wizyty w Poradni


Dystans. Dezynfekcja. Maseczki.
 
na wizytę należy przyjść
będąc zdrowym
osoby przeziębione lub chore mogą zakazić innych wizytujących poradnię lub naszego pracownika
na wizytę należy przyjść,
jak najbliżej umówionej godziny spotkania
zbyt wczesne pojawienie się w poradni wiąże się z dłuższym czasem przebywania w poczekalni
i narażaniem na zakażenie
o ile nie zostało to ustalone inaczej, to na wizytę powinno przyjść dziecko
z jednym z rodziców (opiekunem)
oboje rodziców, rodzeństwo, dodatkowi opiekunowie itd. - rodzinne pojawianie się w poradni utrudnia zachowanie dystansu i zwiększa ryzyko zakażenia
pracownik prowadzący spotkanie może poinformować, do której godziny będzie ono trwało - w tym czasie opiekun może opuścić poradniędłuższe przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu (np. poczekalnia) zwiększa ryzyko zakażenia