Menu

Menu
Sponsorzy
Współpraca
Warto odwiedzić

Warsztaty dla rodziców oczekujących na dziecko

Mini cykl warsztatów, to dwa spotkania: pierwsze 26 listopada i drugie 10 grudnia 2016 r. (soboty) w godzinach 09:30-12:00.

Spotkania odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 (ul. Wrzeciono 24) i będą prowadzone przez psychologów mgr Żanetę Napiórkowską i mgr Katarzynę Waszkiewicz-Skoczylas oraz rehabilitanta mgr Alicję Stępniewską.

Zapisy prowadzone są telefonicznie (22 835 03 48) i e-mailowo (poradnia-wrzeciono@wp.pl) - zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Trening Pewności Siebie

Propozycja zajęć dla młodzieży 13-15 lat nieśmiałej, wycofanej, z obniżoną wiarą w siebie i niskim poczuciem własnej wartości.

Proponowany trening prowadzony przez psychologów poradni pomoże rozwinąć wiarę we własne możliwości. Celem treningu jest identyfikacja swoich mocnych stron, wzmocnienie wiary w siebie, opanowanie metod bycia pewnym siebie w kontaktach z rówieśnikami, przekazanie rodzicom narzędzi do budowania wysokiego poczucia własnej wartości u ich dzieci.

Trening prowadzony będzie z wykorzystaniem metod pracy warsztatowej z elementami metod terapeutycznych.

Spotkania prowadzą mgr Joanna Cymer oraz mgr Agnieszka Skubida.

Zapisy prowadzimy za pośrednictwem sekretariatu, po zapisach – indywidualne spotkania z rodzicami kwalifikujące do grupy (zapis nie jest równoznaczny z przyjęciem na zajęcia).

Warsztaty będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 18:00-19:00; przewidziane jest ok. 10 spotkań z młodzieżą i 1 spotkanie z rodzicami (wszystkie w pierwszym semestrze).Trening Kreatywnego Myślenia

Poszukujemy uczniów (SP V-VI, G I-III), którzy chcą wziąć udział w zajęciach Trening Kreatywnego Myślenia.

Celem zajęć jest pokazanie technik wzbudzania kreatywnego myślenia i rozwijanie zdolności współpracy w grupie, generowania rozwiązań i przekraczania tzw. "niemocy" twórczej.

W trakcie pierwszych i ostatnich zajęć chętni mogą rozwiązać Test Twórczości, aby ocenić swoje osiągnięcia i porównać wyniki. Różne ćwiczenia i techniki mają na celu pokazać uczestnikom jak elastycznie podchodzić do problemu, jak generowac różnorodne rozwiazania, zmieniać perspektywę, nadawać nowe znaczenia sytuacjom i obiektom, nauczyć się czerpać inspirację z otoczenia i codzienności.

Spotkania prowadzone są m.in. w oparciu o teorie E. Nęcki i D. Golemana oraz elementy Mindfulness.

Spotkania są organizowane we wtorki w godz. 15:00-15:45 (ok. 10 spotkań) w okresie październik-grudzień 2016 (dla szkół podstawowych) i marzec-maj (dla gimnazjów).

Zajęcia prowadzą Agnieszka Klimonda i Karolina Szczepańska.

Zapisy telefonicznie pod numerem Poradni (22 835 03 48).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest średnia ocen przekraczająca próg 4,0.Terapia metodą Tomatisa

Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy oddane w Budżecie Partycypacyjnym 2017 m.st. Warszawy na nasz projekt "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".

Dzięki Państwa poparciu projekt otrzyma dofinansowanie z budżetu miasta i zostanie skierowany do realizacji w roku 2017.

Pierwszym etapem uruchomienia projektu będzie przeszkolenie naszych pracowników oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Następnie, po opracowaniu kryteriów przyjmowania dzieci na terapię, zostaną uruchomione zapisy. Bieżące informacje dotyczące uruchomienia terapii w naszej placówce, będziemy dla Państwa publikowali na naszej stronie internetowej.Witamy


Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie.

budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działalności Poradni oraz naszą ofertą.