Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
poradnia nr 10
Bielany
poradnia nr 10

Oferta

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Poradni. Zajęcia zostały przedstawione wg grup wiekowych:
 • najpierw dla przedszkolaków (P),
 • następnie uczniów szkół podstawowych (SP)
 • i ponadpodstawowych (PP).
Oferty z literką W oznaczają zajecia warsztatowe dla rodziców.

UA w nazwie, oznacza ofertę skierowaną do dzieci i rodziców, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy, w związku z trwającą wojną.

Sposób zapisu na zajecia jest opisany w każdej ofercie.

Doradztwo zawodowe(uczniowie kl. VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych)więcej

Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo
- Voltaire

Doradztwem w Poradni zajmuje się psycholog mgr Barbara Bogucka.

Osoby zainteresowane konsultacjami mogą umówić się na wizytę poprzez:

Praca zawodowa zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu człowieka. Decyzja dotycząca wyboru dalszej drogi kształcenia skutkami sięga w daleką przyszłość, dlatego właściwy wybór drogi zawodowej będzie decydował o sukcesie zawodowym w dorosłym życiu oraz umożliwi samorealizację i zadowolenie z wykonywanej pracy.
Aby dokonać optymalnego wyboru, dobrze jest się zastanowić, czego się tak naprawdę oczekuje od życia i pracy zawodowej .Praca, która dzisiejszy uczeń będzie wykonywał w przyszłości powinna być zgodna z jego możliwościami, potrzebami, systemem wartości itp.
Doradca zawodowy w poradni udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.
Oferujemy pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w planowaniu kariery zawodowej. Pomoc ta realizowana jest poprzez:
 • poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, predyspozycji zawodowych,
 • poznanie oferty edukacyjnej,
 • poznanie przez ucznia świata zawodów i rynku pracy, uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz dróg kształcenia,
 • naukę jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową.
 
Jakie czynniki warunkują trafny wybór szkoły ponadpodstawowej?

Czynniki te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.

Wewnętrzne - związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, czyli nasze:
 • zainteresowania
 • zdolności,
 • umiejętności,
 • wartości,
 • temperament,
 • możliwości intelektualne,
 • stan zdrowia.
Zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne np.
 • oferta edukacyjna,
 • strona internetowa szkoły, „dni otwarte”
 • prestiż szkoły, miejsce w rankingach,
 • poziom nauczania,
 • dobra lokalizacja szkoły,
 • bliskość miejsca zamieszkania,
 • opinie uczniów danej szkoły, portale społecznościowe, klimat szkoły,
 • presja rodziny,
 • tradycje rodzinne,
 • perspektywy dobrej pracy.
 

Przydatne adresy stron internetowych

perspektywy.pl - Portal informacyjny o szkołach i wyższych uczelniach.

crdz.wcies.edu.pl - strona Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji (informacje o szkołach i kształceniu zawodowym).

uczelnie.info.pl - baza informacyjna uczelni wyższych i kierunków studiów.

psz.praca.gov.pl - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia zawierający dane m.in. rynku pracy.

mapakarier.pl

http://www.waszaedukacja.pl

https://kierunkowskazkariery.pl/ oraz https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/ - informacje o kierunkach studiów.

https://studia.gov.pl/
 

Labirynt zawodów - przetestuj się

Projekt „Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej" realizowany był w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów" i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wejdź na stronę progra.pl/labirynt-zawodow/ i pobierz program. Aplikacja pozwala skorzystać z bezpłatnego testu zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Tajemnice Aeropolis - bezpłatna gra

TalentGame dotyczy sfery doradztwa zawodowego oraz badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnego, atrakcyjnego dla nich narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej.

Wejdź na stronę talentgamedownload.pl.

Logopedzi(informacje ogólne)więcej

Pomoc logopedyczna w Poradni

Z konsultacji i terapii logopedycznej mogą skorzystać dzieci do 3 r.ż. zamieszkujące na Bielanch oraz dzieci starsze, które uczą się w bielańskich placówkach oświatowych (wykaz placówek znajdujących się w rejonie działania Poradni nr 10).

Terapia logopedyczna (cykliczne spotkania) możliwa jest dopiero po przeprowadzonej diagnozie lub na podstawie opinii wskazującej problemy logopedyczne.

Zapis na diagnozę możliwy jest telefonicznie i osobiście w godzinach pracy specjalistów (w miarę wolnych miejsc). Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Pomoc logopedyczna poza Poradnią

Pomocy logopedycznej można szukać także w placówkach systemu opieki zdrowotnej. Do poradni specjalistycznych wymagane jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu).

Link do listy zawierającej wykaz poradni logopedycznych prowadzących działalność w ramach NFZ.

Neuroflow(diagnoza przetwarzania słuchowego)więcej

Neuroflow w Poradni

Zapisy zostały otwarte 29.01.2024 o godz. 8:00.
Do godziny ok. 8:40 cała pula dostęnych miejsc (20) została wyczerpana.
Nowe zapisy zostaną uruchomione prawdopodobnie we wrześniu 2024 r.W Poradni odbywa się część diagnostyczna - bezpłatna diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD baterią testów Neuroflow ATS®.
Po przeprowadzonej diagnozie i stwierdzeniu trudności, rodzic może skorzystać z odpłatnej terapii. Terapia prowadzona w domu przez rodzica poprzez interaktywną platformę, do której otrzymuje dostęp.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 posiada statut referencyjnego ośrodka Neuroflow ATS®. 
 

Dla kogo jest przeznaczony

Trening przeznaczony dla dzieci i uczniów z rejonu działania Poradni.
Kierowany jest przede wszystkim dla dzieci z problemami:
 • w skupieniu uwagi, w nauce, w pisaniu i czytaniu, w tym z dysleksją,
 • w nauce języków obcych,
 • w rozumieniu mowy gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • w zrozumienium dłuższych poleceń ustnych np. gdy prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.
Z diagnozy mogą skorzystać także dzieci, które chrowały na przelekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, zapalenia ucha lub przerośnięte migdały gardłowe.
 

Co przynieść na wizytę

Na spotkanie należy dostarczyć aktualne badanie słuchu - audiometria tonalna. Badanie należy wykonać nie później niż 2 tygodnie przed umówionym terminem spotkania. Bezpłatne badanie słuchu można wykonać m.in. w punktach i placówkach zajmujących się aparatami słuchowymi (protetyka słuchu) lub przychodniach systemu opieki zdrowotnej. 
 

Jak zapisać się i jak przebiega diagnoza

Prowadzącym diagnozę jest mgr Alicja Golonka, psycholog i pedagog specjalny. Zapis jest prowadzony poprzez sekretariat Poradni na konkretny termin. Na wizytę dziecko przychodzi wspólnie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych.

Wizyta składa się z kilku etapów:
 • szczegółowego wywiadu,
 • wypełnienienia kwestionariusza dotyczącego trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji,
 • oceny czułości słuchu dziecka,
 • oceny wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow.
Dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat) mają do wykonania 3 zadania testowe.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-7 lat) - 6 zadań.
Dzieci starsze - 8 zadań testowych.

Po wykonaniu badania jego wynik zostaje omówiony z diagnostą, a rodzic otrzymuje opisowy raport.
 

Jak przebiega terapia (Trening Słuchowy Neuroflow)

Decyzję o wykupieniu terapii podejmuje rodzic. Trening odbywa się w domu dziecka wspólnie z rodzicem.
Do przeprowadzenia terpii wymagane są:

 • słuchawki nauszne stereofoniczne (dźwięk rozdzielony na ucho lewe i ucho prawe),
 • komputer stacjonarny lub laptop,
 • stabilne połęczenie z Internetem,
 • przeglądarka Chrome lub Firefox z wyłączonymi rozszerzeniami blokującymi reklamy (np. Adblock).

Trening na bieżąco dostosowuje się do możliwości dziecka, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a w przyciwnym wypadku - ułatwia. Dzięki temu dziecko trenuje zawsze na optymalnym poziomie trudności.
 

Inne materiałyŹródło materiałow i treści: https://neuroflow.pl/pl/ oraz szkolenia dla providerów.

Psychoterapiawięcej

Zapisy

Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zapisu na psychoterapię.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń oraz odległe terminy spotkań, Poradnia nie ma możliwości zaproponowania pomocy w sytuacjach nagłych.

Regulamin

Regulamin wewnętrzny korzystania z psychoterapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie:

 1. Pomoc terapeutyczna w Poradni świadczona jest na wniosek obojga rodziców/opiekunów prawnych lub za oświadczeniem dotyczącym pełnienia władzy rodzicielskiej.
 2. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i terapeutę.
 3. Usługi psychoterapeutyczne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Terapeuci Poradni odnoszą się w swojej pracy do "Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 4. Terapia dziecka rozpoczyna się spotkaniami (zazwyczaj 2-5 sesji) mającymi na celu zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących powodu zgłoszenia, ustalenia wstępnej diagnozy, nawiązanie kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem, rozmowę z nim o jego problemach oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub zakończeniu spotkań (lub rozpoczęciu innej formy pomocy). Spotkania te prowadzone są zarówno z dzieckiem, jak i z jego rodzicami/opiekunami prawnymi w zależności od indywidualnych potrzeb.
 5. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. W przypadku spóźnienia klienta nie ma możliwości jej przedłużenia, z uwagi na pozostałych klientów. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie.
 6. Każde spotkanie można odwołać do 24 godziny przed sesją. Jeśli w trakcie terapii trzykrotnie nastąpi odwołanie w krótszym czasie, stała rezerwacja godziny nie będzie uwzględniona - kolejne spotkanie odbędzie się w miarę wolnych terminów.
 7. Terapeuta może odmówić podjęcia leczenia, gdy uznaje, że nie ma możliwości podjąć rzetelnie terapii ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu. W tej sytuacji może skierować do odpowiedniej placówki specjalistycznej lub zaproponować konsultację u innego specjalisty.
 8. Z uwagi na charakter i zakres działań Poradni terapeuci nie mogą wydawać opinii na potrzeby spraw sądowych. Tego typu opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich są sporządzane przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) na zlecenie sądu.
 9. Klient w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z terapii. W takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym terapeutę i odbyć jedno spotkanie podsumowujące proces terapeutyczny.
 10. Objawy fizyczne i psychologiczne często ze sobą współistnieją. Gdy dzieje się coś co wymaga konsultacji medycznej, terapeuta może prosić o wizytę u lekarza specjalisty i dostarczenie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, diagnozy).
 11. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleceń terapeuty i współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka, tak aby terapia była jak najbardziej skuteczna.
 12. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy klient (lub jego rodzice/opiekunowie prawni) w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu/regulaminu (nieprzyjście na sesje więcej niż trzy razy, nieodwoływanie ich, odwoływanie w ostatniej chwili, nie wykonywanie systematyczne zadań osobistych między sesjami itp.).
 13. Terapeutę obowiązuje zasada poufności (zgodnie z "Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Na Państwa pytania dotyczące tematów poruszanych przez dziecko podczas spotkania może odpowiadać jedynie ogólnie (wyjątek: gdy terapeuta dowiaduje się o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka bądź innych osób).
 

Pliki do pobrania

 • kwestionariusz wywiadu o dziecku (2021)
pdf icon
 • wniosek o badanie i wydanie opinii i/lub ustnej informacji o uczniu
pdf icon
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
pdf icon
 • wniosek o terapię psychologiczną
pdf icon
 • regulamin wewnętrzny korzystania z psychoterapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10
pdf icon

Rehabilitacja i SI(informacje ogólne)więcej

Drodzy Rodzice!

Ze względy na ogromne zainteresowanie terapią SI i jednocześnie bardzo ograniczoną liczbę miejsc, stworzyliśmy regulamin, który wyjaśni kwestie zapisów na zajęcia prowadzone przez rehabilitantów.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA KONSULTACJE (PORADY BEZ BADAŃ) TJ. JEDNORAZOWĄ OBSERWACJĘ W KIERUNKU ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką PPP nr 10.
 2. Terminy są wyznaczane zgodnie z harmonogramem wizyt zamieszczonym w Zeszycie Terapeutów SI, znajdującym się w sekretariacie, poprzez zapisy telefoniczne za pośrednictwem sekretariatu lub osobiście przez rodzica/opiekuna oraz przez specjalistów poradni.  

ZASADY PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY SI

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką poradni.
 2. Wizytę diagnostyczną przeprowadza się wyłącznie na potrzeby poradni (np. jako uzupełnienie diagnozy psychologicznej).
 3. Wymagane jest skierowanie od specjalistów PPP nr 10.
 4. O potrzebie pełnej diagnozy decyduje terapeuta SI.
 5. Terminy spotkań diagnostycznych (co najmniej 2) wyznacza terapeuta SI.  

ZASADY REKRUTACI NA TERAPIĘ SI

 1. Przyjmujemy dzieci do 7 r.ż .uczęszczające do placówek oświatowych objętych działaniem naszej poradni
 2. Dziecko musi wcześniej przebywać pod stałą opieką specjalistów PPP nr 10.
 3. Przed decyzją o przyjęciu dziecka konieczne jest kompletowanie diagnozy psychologicznej dziecka oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej ze wskazaniem do terapii.
 4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do terapii podejmuje terapeuta integracji sensorycznej.
 5. Dziecko może korzystać z terapii SI maksymalnie przez 2 semestry.  

REHABILITACJA RUCHOWA - ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką poradni.
 2. Dzieci posiadające skierowanie od lekarza na rehabilitację ruchową.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka na ćwiczenia podejmuje rehabilitant Poradni.  

WAŻNE!

Na pierwszą wizytę prosimy o dostarczenia wypełnionych formularzy Kwestionariusza Sensomotorycznego i Karty Informacyjnej. Formularze można otrzymać także w recepcji Poradni.

PLIKI DO POBRANIA

 • karta informacyjna, wywiad dla potrzeb zajęć integracji sensorycznej SI
pdf icon
 • kwestionariusz sensomotoryczny
pdf icon
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
pdf icon

Terapia EEG Biofeedbackwięcej

 

Trenerzy Biofeedback (Alina Krywolewicz, Benita Wolska) przyjmują zgłoszenia osobiście.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie kryteriów opisanych poniżej.

 

Warunki kwalifikacji:

 • uczniowie szkół podstawowych z rejonu działania (szkoła musi być na liście) Poradni (wiek: od klasy 3 SP),
 • aktualne pełne badanie psychologiczne, bez niepełnosprawności intelektualnej (iloraz inteligencji w normie),
 • udokumentowane niezadowalające efekty wcześniejszych terapii (EEG Biofeedback nie może być pierwszą stosowaną metodą!); w przypadku dzieci z zespołem Aspergera warunkiem uczestniczenia w treningach BFB jest wcześniejszy udział w terapii SI, TUS lub treningu słuchu,
 • konieczne badanie EEG (wskazane badanie QEEG),
 • konsultacja z lekarzem-neurologiem Grzegorzem Polańskim (przyjmuje w naszej Poradni), a przy zaburzeniach lękowych dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry.
 

Ze względu na brak w naszej placówce pracowni przygotowanej do prowadzenia zajęć dla dziećmi z obniżonym progiem drgawkowym, nie prowadzimy treningów BFB jeśli zapis EEG jest nieprawidłowy (np. występują fale lub grupy fal ostrych, zapis zmienia się pod wpływem fotostymulacji itp.).

 

W naszej placówce nie prowadzimy treningów BFB dla dzieci i młodzieży chorych neurologicznie.

 

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

ADD lub ADHD, problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia lękowe.

 

Rekrutacja:wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener EEG Biofeedback na podstawie zaleceń psychologa (lub lekarza), diagnozy oraz wyników badań EEG/QEEG. W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę rezerwową wg kolejności zgłoszenia i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów.

 

Warunki uczestnictwa w treningu:

 1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ  PRZEZ CO NAJMNIEJ 10 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
 

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

 • planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
 • w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.
 

Prowadzący:

mgr Alina Krywolewicz

mgr Benita Wolska

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia biofeedback
pdf icon

Terapia pedagogicznawięcej

Nazwa zajęćTerapia pedagogiczna
Słowa kluczoweProblemy w nauce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia
Zajęcia przeznaczone dlaUczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu w tym ZA.
ProwadzącyBenita Wolska, Katarzyna Bronikowska
Zgłoszenia / zapisyzapisy do 10 września 2023 lub w razie wolnych miejsc u prowadzących  w godzinach pracy  – druki do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej
Dni i godziny odbywania się zajęćustalane indywidualnie
Okres odbywania zajęćwrzesień-czerwiec
forma prowadzenia zajęćstacjonarnie

Celem terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją, dysortografią i dysgrafią jest usprawnienie obniżonych funkcji  percepcyjno-motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania. Ćwiczenia prowadzą do wykształcenia prawidłowych umiejętności szkolnych, usprawnienia uwagi i pamięci, wdrożenia do autokontroli oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalno-społecznego ucznia.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej oraz grupowe zajęcia terapii ręki nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu.

 
Regulamin kwalifikacji:

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z placówek rejonowych (uczniów szkół publicznych; w miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie z placówek niepublicznych).
 2. ​Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń (druki dostępne w rejestracji i na stronie internetowej Poradni).
 3. Dokładny termin składania wniosków ogłaszany jest do 20 sierpnia każdego roku. Zbieranie wniosków odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego jednak nie później niż do 15 września danego roku; W szczególnych przypadkach termin składania wniosków zostaje przedłużony o czym powiadamiamy w ogłoszeniu.
 4. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się jeden dzień roboczy po terminie ustalonym w pkt. 3.
 5. O wyniku kwalifikacji na zajęcia prowadzący przekażą informację telefonicznie / e-mailowo bezpośrednio wnioskodawcy. W ciągu dwóch kolejnych dni istnieje możliwość zmian organizacyjnych oraz ustalenie indywidualnych terminów spotkań w ramach terapii kierowanej.
 6. Niezgłoszenie się na zajęcia w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników terapii.
 7. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc lub możliwości organizacyjnych wpisywane są na listy rezerwowe i włączane do grup w miarę zwalnianych miejsc.
 8. Nieusprawiedliwiona nieobecność przez trzy kolejne zajęcia lub 40% absencji oznacza wykreślenie uczestnika z zajęć. Na jego miejsce proponuje się kolejną osobę z listy oczekujących.
 9. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.
 10. Długość trwania terapii oraz jej zakres ustalane są indywidualnie i uzależnione są od potrzeb uczestnika, efektów terapii oraz współpracy z rodzicami / opiekunami, a liczebność grup reguluje: §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – z późniejszymi zmianami:
  • 1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów. W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci do lat 10 zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Dziecko powyżej 10 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.  

W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl


karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia pedagogiczna
pdf icon

Terapia rękiwięcej

Nazwa zajęć

Terapia ręki

Słowa kluczowe

Przygotowanie do nauki pisania, nieprawidłowy chwyt, brzydkie pismo, słaba sprawność manualna

Zajęcia przeznaczone dla

Dzieci od 5 roku życia i uczniowie szkół podstawowych.
Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu.

Prowadzący

Alina Krywolewicz

Zgłoszenia / zapisy

Do 10 września  na udostępnionych drukach zgłoszeń.
Możliwość zapisania w późniejszym terminie uzależniona jest od liczby wolnych miejsc.

Liczba miejsc

25

Dni i godziny odbywania się zajęć

ustalane indywidualnie; 1 godz. tygodniowo

Forma prowadzenia zajęć

stacjonarnie/online

Okres odbywania zajęć

w zależności od liczby zgłoszeń

 

 Wskazania do podjęcia terapii:

 • zły chwyt narzędzia pisarskiego,
 • niechęć do podejmowania czynności grafomotorycznych, problemy z rysowaniem, kreśleniem, pisaniem,
 • obniżony poziom motoryki małej i sprawności grafomotorycznej.
 
Zasady zapisu na terapię ręki w roku szkolnym 2023/24
 • Za pomocą druku/ wniosku (początek roku szkolnego)
  • Druki zgłoszenia będą dostępne pod koniec wakacji w sekretariacie i na stronie www poradni. Prawidłowo wypełnione druki będą przyjmowane do 10 września.
  • O przyjęciu decyduje data złożenia wniosku, rozmowa /spotkanie kwalifikacyjne oraz możliwość dopasowania godzin terapii do planu szkolnego i zajęć dodatkowych.
 • Skierowanie przez psychologa po wizycie diagnostycznej (cały rok).
  • Psycholog sugeruje rodzicom konsultacje z terapeutą
  • Telefoniczny kontakt z terapeutą w celu ustalenia spotkania i obserwacji problemów dziecka
  • Przyjęcie na terapię w takim przypadku będzie możliwe, jeśli są wolne miejsca po wrześniowej rekrutacji . Jeśli nie to następuje przekazanie zaleceń do pracy w domu i zapisanie na listę rezerwową
 • Poprzez bezpośrednie konsultacje po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z terapeutą
  • Głównie dotyczy to rodziców ,którzy otrzymali takie zalecenia od nauczycieli lub wychowawców

Osoby niezakwalifikowane wpisywane będą na listę rezerwową lub na zajęcia w następnym cyklu.

Wiek do kwalifikacji 5 -14 lat. 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl

Karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia ręki (zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne)
pdf icon

EU Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu(współfinansowane przez Unię Europejską)więcej

Działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ich rodziców, to główne zadania Poradni.

Z radością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w ramach programu Erasmus+ przyznała Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 10 dofinansowanie na realizację projektu „Dobry, nadzwyczajny rodzic – sztafeta wsparcia terapeutycznego”. Jako uczestnicy projektu, wyjeżdżając do Rimini, poznaliśmy włoskie organizacje i instytucje, które zajmują się tematyką dzieci z SPE oraz wspieraniem ich rodziców. Bezpośredni kontakt z zagranicznymi specjalistami wzbogacił wiedzę specjalistów Poradni w obszarze edukacji rodziców i dał możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych.

Chcąc podnieść jakość naszych usług edukacyjnych, upowszechniając jednocześnie rezultaty projektu związane z dzieleniem się zdobytą wiedzą, opracowaliśmy na nowy rok szkolny 2023/2024 ofertę wzbogaconą o nowe programy zajęć dla dzieci ze spectrum autyzmu oraz ich rodziców.

Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu są współfinansowane przez Unię Europejską.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów można odnaleźć na stronie:
EU oferta warsztatów dla rodziców dzieci z ASD SPE 2023-2024

Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)