Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
psycholog
wrzeciono 24
wrzeciono 24

Oferta

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Poradni. Zajęcia zostały przedstawione wg grup wiekowych:
 • najpierw dla przedszkolaków (P),
 • następnie uczniów szkół podstawowych (SP)
 • i ponadpodstawowych (PP).
Oferty z literką W oznaczają zajecia warsztatowe dla rodziców.

UA w nazwie, oznacza ofertę skierowaną do dzieci i rodziców, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy, w związku z trwającą wojną.

Sposób zapisu na zajecia jest opisany w każdej ofercie.

Doradztwo zawodowe(uczniowie kl. VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych)więcej

Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo
- Voltaire

Doradztwem w Poradni zajmuje się psycholog mgr Barbara Bogucka.

Osoby zainteresowane konsultacjami mogą umówić się na wizytę poprzez:

Praca zawodowa zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu człowieka. Decyzja dotycząca wyboru dalszej drogi kształcenia skutkami sięga w daleką przyszłość, dlatego właściwy wybór drogi zawodowej będzie decydował o sukcesie zawodowym w dorosłym życiu oraz umożliwi samorealizację i zadowolenie z wykonywanej pracy.
Aby dokonać optymalnego wyboru, dobrze jest się zastanowić, czego się tak naprawdę oczekuje od życia i pracy zawodowej .Praca, która dzisiejszy uczeń będzie wykonywał w przyszłości powinna być zgodna z jego możliwościami, potrzebami, systemem wartości itp.
Doradca zawodowy w poradni udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.
Oferujemy pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w planowaniu kariery zawodowej. Pomoc ta realizowana jest poprzez:
 • poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, predyspozycji zawodowych,
 • poznanie oferty edukacyjnej,
 • poznanie przez ucznia świata zawodów i rynku pracy, uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz dróg kształcenia,
 • naukę jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową.
 
Jakie czynniki warunkują trafny wybór szkoły ponadpodstawowej?

Czynniki te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.

Wewnętrzne - związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, czyli nasze:
 • zainteresowania
 • zdolności,
 • umiejętności,
 • wartości,
 • temperament,
 • możliwości intelektualne,
 • stan zdrowia.
Zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne np.
 • oferta edukacyjna,
 • strona internetowa szkoły, „dni otwarte”
 • prestiż szkoły, miejsce w rankingach,
 • poziom nauczania,
 • dobra lokalizacja szkoły,
 • bliskość miejsca zamieszkania,
 • opinie uczniów danej szkoły, portale społecznościowe, klimat szkoły,
 • presja rodziny,
 • tradycje rodzinne,
 • perspektywy dobrej pracy.
 

Przydatne adresy stron internetowych

perspektywy.pl - Portal informacyjny o szkołach i wyższych uczelniach.

crdz.wcies.edu.pl - strona Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji (informacje o szkołach i kształceniu zawodowym).

uczelnie.info.pl - baza informacyjna uczelni wyższych i kierunków studiów.

psz.praca.gov.pl - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia zawierający dane m.in. rynku pracy.

mapakarier.pl

http://www.waszaedukacja.pl

https://kierunkowskazkariery.pl/ oraz https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/ - informacje o kierunkach studiów.

https://studia.gov.pl/
 

Labirynt zawodów - przetestuj się

Projekt „Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej" realizowany był w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów" i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wejdź na stronę progra.pl/labirynt-zawodow/ i pobierz program. Aplikacja pozwala skorzystać z bezpłatnego testu zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Tajemnice Aeropolis - bezpłatna gra

TalentGame dotyczy sfery doradztwa zawodowego oraz badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnego, atrakcyjnego dla nich narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej.

Wejdź na stronę talentgamedownload.pl.

Logopedzi(informacje ogólne)więcej

Pomoc logopedyczna w Poradni

Z konsultacji i terapii logopedycznej mogą skorzystać dzieci do 3 r.ż. zamieszkujące na Bielanch oraz dzieci starsze, które uczą się w bielańskich placówkach oświatowych (wykaz placówek znajdujących się w rejonie działania Poradni nr 10).

Terapia logopedyczna (cykliczne spotkania) możliwa jest dopiero po przeprowadzonej diagnozie lub na podstawie opinii wskazującej problemy logopedyczne.

Zapis na diagnozę możliwy jest telefonicznie i osobiście w godzinach pracy specjalistów (w miarę wolnych miejsc). Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Pomoc logopedyczna poza Poradnią

Pomocy logopedycznej można szukać także w placówkach systemu opieki zdrowotnej. Do poradni specjalistycznych wymagane jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu).

Link do listy zawierającej wykaz poradni logopedycznych prowadzących działalność w ramach NFZ.

Neuroflow(diagnoza przetwarzania słuchowego) ]brak miejsc]więcej

Neuroflow w Poradni

Przepraszamy, ale ze względu na duże zainteresowanie ofertą i ograniczoną liczbą miejsc, zapisy na ten rok szkolny zostały zamknięte. Nowe zapisy planujemy otworzyć we wrześniu 2023 r.

W Poradni odbywa się część diagnostyczna - bezpłatna diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD baterią testów Neuroflow ATS®.
Po przeprowadzonej diagnozie i stwierdzeniu trudności, rodzic może skorzystać z odpłatnej terapii. Terapia prowadzona w domu przez rodzica poprzez interaktywną platformę, do której otrzymuje dostęp.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 posiada statut referencyjnego ośrodka Neuroflow ATS®. 
 

Dla kogo jest przeznaczony

Trening przeznaczony dla dzieci i uczniów z rejonu działania Poradni.
Kierowany jest przede wszystkim dla dzieci z problemami:
 • w skupieniu uwagi, w nauce, w pisaniu i czytaniu, w tym z dysleksją,
 • w nauce języków obcych,
 • w rozumieniu mowy gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • w zrozumienium dłuższych poleceń ustnych np. gdy prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.
Z diagnozy mogą skorzystać także dzieci, które chrowały na przelekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, zapalenia ucha lub przerośnięte migdały gardłowe.
 

Co przynieść na wizytę

Na spotkanie należy dostarczyć aktualne badanie słuchu - audiometria tonalna. Badanie należy wykonać nie później niż 2 tygodnie przed umówionym terminem spotkania. Bezpłatne badanie słuchu można wykonać m.in. w punktach i placówkach zajmujących się aparatami słuchowymi (protetyka słuchu) lub przychodniach systemu opieki zdrowotnej. 
 

Jak zapisać się i jak przebiega diagnoza

Prowadzącym diagnozę jest mgr Alicja Golonka, psycholog i pedagog specjalny. Zapis jest prowadzony poprzez sekretariat Poradni na konkretny termin. Na wizytę dziecko przychodzi wspólnie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych.

Wizyta składa się z kilku etapów:
 • szczegółowego wywiadu,
 • wypełnienienia kwestionariusza dotyczącego trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji,
 • oceny czułości słuchu dziecka,
 • oceny wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow.
Dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat) mają do wykonania 3 zadania testowe.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-7 lat) - 6 zadań.
Dzieci starsze - 8 zadań testowych.

Po wykonaniu badania jego wynik zostaje omówiony z diagnostą, a rodzic otrzymuje opisowy raport.
 

Jak przebiega terapia (Trening Słuchowy Neuroflow)

Decyzję o wykupieniu terapii podejmuje rodzic. Trening odbywa się w domu dziecka wspólnie z rodzicem.
Do przeprowadzenia terpii wymagane są:

 • słuchawki nauszne stereofoniczne (dźwięk rozdzielony na ucho lewe i ucho prawe),
 • komputer stacjonarny lub laptop,
 • stabilne połęczenie z Internetem,
 • przeglądarka Chrome lub Firefox z wyłączonymi rozszerzeniami blokującymi reklamy (np. Adblock).

Trening na bieżąco dostosowuje się do możliwości dziecka, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a w przyciwnym wypadku - ułatwia. Dzięki temu dziecko trenuje zawsze na optymalnym poziomie trudności.
 

Inne materiałyŹródło materiałow i treści: https://neuroflow.pl/pl/ oraz szkolenia dla providerów.

Psychoterapiawięcej

Zapisy

Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zapisu na psychoterapię.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń oraz odległe terminy spotkań, Poradnia nie ma możliwości zaproponowania pomocy w sytuacjach nagłych.

Regulamin

Regulamin wewnętrzny korzystania z psychoterapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie:

 1. Pomoc terapeutyczna w Poradni świadczona jest na wniosek obojga rodziców/opiekunów prawnych lub za oświadczeniem dotyczącym pełnienia władzy rodzicielskiej.
 2. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i terapeutę.
 3. Usługi psychoterapeutyczne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Terapeuci Poradni odnoszą się w swojej pracy do "Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 4. Terapia dziecka rozpoczyna się spotkaniami (zazwyczaj 2-5 sesji) mającymi na celu zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących powodu zgłoszenia, ustalenia wstępnej diagnozy, nawiązanie kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem, rozmowę z nim o jego problemach oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub zakończeniu spotkań (lub rozpoczęciu innej formy pomocy). Spotkania te prowadzone są zarówno z dzieckiem, jak i z jego rodzicami/opiekunami prawnymi w zależności od indywidualnych potrzeb.
 5. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. W przypadku spóźnienia klienta nie ma możliwości jej przedłużenia, z uwagi na pozostałych klientów. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie.
 6. Każde spotkanie można odwołać do 24 godziny przed sesją. Jeśli w trakcie terapii trzykrotnie nastąpi odwołanie w krótszym czasie, stała rezerwacja godziny nie będzie uwzględniona - kolejne spotkanie odbędzie się w miarę wolnych terminów.
 7. Terapeuta może odmówić podjęcia leczenia, gdy uznaje, że nie ma możliwości podjąć rzetelnie terapii ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu. W tej sytuacji może skierować do odpowiedniej placówki specjalistycznej lub zaproponować konsultację u innego specjalisty.
 8. Z uwagi na charakter i zakres działań Poradni terapeuci nie mogą wydawać opinii na potrzeby spraw sądowych. Tego typu opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich są sporządzane przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) na zlecenie sądu.
 9. Klient w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z terapii. W takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym terapeutę i odbyć jedno spotkanie podsumowujące proces terapeutyczny.
 10. Objawy fizyczne i psychologiczne często ze sobą współistnieją. Gdy dzieje się coś co wymaga konsultacji medycznej, terapeuta może prosić o wizytę u lekarza specjalisty i dostarczenie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, diagnozy).
 11. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleceń terapeuty i współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka, tak aby terapia była jak najbardziej skuteczna.
 12. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy klient (lub jego rodzice/opiekunowie prawni) w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu/regulaminu (nieprzyjście na sesje więcej niż trzy razy, nieodwoływanie ich, odwoływanie w ostatniej chwili, nie wykonywanie systematyczne zadań osobistych między sesjami itp.).
 13. Terapeutę obowiązuje zasada poufności (zgodnie z "Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Na Państwa pytania dotyczące tematów poruszanych przez dziecko podczas spotkania może odpowiadać jedynie ogólnie (wyjątek: gdy terapeuta dowiaduje się o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka bądź innych osób).
 

Pliki do pobrania

 • kwestionariusz wywiadu o dziecku (2021)
pdf icon
 • wniosek o badanie i wydanie opinii i/lub ustnej informacji o uczniu
pdf icon
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
pdf icon
 • wniosek o terapię psychologiczną
pdf icon
 • regulamin wewnętrzny korzystania z psychoterapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10
pdf icon

Rehabilitacja i SI(informacje ogólne)więcej

Drodzy Rodzice!

Ze względy na ogromne zainteresowanie terapią SI i jednocześnie bardzo ograniczoną liczbę miejsc, stworzyliśmy regulamin, który wyjaśni kwestie zapisów na zajęcia prowadzone przez rehabilitantów.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA KONSULTACJE (PORADY BEZ BADAŃ) TJ. JEDNORAZOWĄ OBSERWACJĘ W KIERUNKU ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką PPP nr 10.
 2. Terminy są wyznaczane zgodnie z harmonogramem wizyt zamieszczonym w Zeszycie Terapeutów SI, znajdującym się w sekretariacie, poprzez zapisy telefoniczne za pośrednictwem sekretariatu lub osobiście przez rodzica/opiekuna oraz przez specjalistów poradni.  

ZASADY PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY SI

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką poradni.
 2. Wizytę diagnostyczną przeprowadza się wyłącznie na potrzeby poradni (np. jako uzupełnienie diagnozy psychologicznej).
 3. Wymagane jest skierowanie od specjalistów PPP nr 10.
 4. O potrzebie pełnej diagnozy decyduje terapeuta SI.
 5. Terminy spotkań diagnostycznych (co najmniej 2) wyznacza terapeuta SI.  

ZASADY REKRUTACI NA TERAPIĘ SI

 1. Przyjmujemy dzieci do 7 r.ż .uczęszczające do placówek oświatowych objętych działaniem naszej poradni
 2. Dziecko musi wcześniej przebywać pod stałą opieką specjalistów PPP nr 10.
 3. Przed decyzją o przyjęciu dziecka konieczne jest kompletowanie diagnozy psychologicznej dziecka oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej ze wskazaniem do terapii.
 4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do terapii podejmuje terapeuta integracji sensorycznej.
 5. Dziecko może korzystać z terapii SI maksymalnie przez 2 semestry.  

REHABILITACJA RUCHOWA - ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Przyjmujemy dzieci objęte opieką poradni.
 2. Dzieci posiadające skierowanie od lekarza na rehabilitację ruchową.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka na ćwiczenia podejmuje rehabilitant Poradni.  

WAŻNE!

Na pierwszą wizytę prosimy o dostarczenia wypełnionych formularzy Kwestionariusza Sensomotorycznego i Karty Informacyjnej. Formularze można otrzymać także w recepcji Poradni.

PLIKI DO POBRANIA

 • karta informacyjna, wywiad dla potrzeb zajęć integracji sensorycznej SI
pdf icon
 • kwestionariusz sensomotoryczny
pdf icon
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
pdf icon

Terapia pedagogicznawięcej

Nazwa zajęćTerapia pedagogiczna
Słowa kluczoweProblemy w nauce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia
Zajęcia przeznaczone dlaUczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu w tym ZA.
ProwadzącyBenita Wolska, Katarzyna Bronikowska
Zgłoszenia / zapisyzapisy do 10 września 2022 lub w razie wolnych miejsc u prowadzących  w godzinach pracy  – druki do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej
Dni i godziny odbywania się zajęćustalane indywidualnie
Okres odbywania zajęćwrzesień-czerwiec
forma prowadzenia zajęćstacjonarnie

Celem terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją, dysortografią i dysgrafią jest usprawnienie obniżonych funkcji  percepcyjno-motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania. Ćwiczenia prowadzą do wykształcenia prawidłowych umiejętności szkolnych, usprawnienia uwagi i pamięci, wdrożenia do autokontroli oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalno-społecznego ucznia.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej oraz grupowe zajęcia terapii ręki nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu.

 
Regulamin kwalifikacji:

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z placówek rejonowych (uczniów szkół publicznych; w miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie z placówek niepublicznych).
 2. ​Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń (druki dostępne w rejestracji i na stronie internetowej Poradni).
 3. Dokładny termin składania wniosków ogłaszany jest do 20 sierpnia każdego roku. Zbieranie wniosków odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego jednak nie później niż do 15 września danego roku; W szczególnych przypadkach termin składania wniosków zostaje przedłużony o czym powiadamiamy w ogłoszeniu.
 4. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się jeden dzień roboczy po terminie ustalonym w pkt. 3.
 5. O wyniku kwalifikacji na zajęcia prowadzący przekażą informację telefonicznie / e-mailowo bezpośrednio wnioskodawcy. W ciągu dwóch kolejnych dni istnieje możliwość zmian organizacyjnych oraz ustalenie indywidualnych terminów spotkań w ramach terapii kierowanej.
 6. Niezgłoszenie się na zajęcia w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników terapii.
 7. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc lub możliwości organizacyjnych wpisywane są na listy rezerwowe i włączane do grup w miarę zwalnianych miejsc.
 8. Nieusprawiedliwiona nieobecność przez trzy kolejne zajęcia lub 40% absencji oznacza wykreślenie uczestnika z zajęć. Na jego miejsce proponuje się kolejną osobę z listy oczekujących.
 9. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.
 10. Długość trwania terapii oraz jej zakres ustalane są indywidualnie i uzależnione są od potrzeb uczestnika, efektów terapii oraz współpracy z rodzicami / opiekunami, a liczebność grup reguluje: §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – z późniejszymi zmianami:
  • 1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów. W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci do lat 10 zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Dziecko powyżej 10 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.  

W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl


karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia pedagogiczna
pdf icon

Trening metodą Warnkego [zapisy zakończone](uczniowie szkół podstawowych kl. III-VIII)więcej

Nazwa zajęćTerapia Metodą Warnkego
Zajęcia przeznaczone dlaWskazania do stosowania treningu metodą Warnkego
 • trudności w nauce
 • problemy w nauce czytania i pisania
 • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
 • uczniowie ze zdiagnozowaną dysleksją
Uczniowie od III do VIII klasy SP, spełniający kryteria wymienione w regulaminie kwalifikacji.
ProwadzącyKatarzyna Bronikowska, Małgorzata Szpakowska
Zgłoszenia / zapisyInformacja z 05.12.2022: zapisy czasowo zamknięte.
Zapisy poprzez kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej oferty). Wypełnioną kartę należy przesłać na adres e-mail Poradni.
Dni i godziny odbywania się zajęć
 • Ustalane  indywidualnie po diagnozie i pozytywnej kwalifikacji,
 • 1 lub 2 godz. w tygodniu.
Forma odbywania się zajęćstacjonarnie
Okres odbywania zajęćco najmniej 20 spotkań

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Pacjent jest zaangażowany  w trening, nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce. Terapia Metodą Warnkego okazuje  się efektywna w terapii dysleksji rozwojowej u dzieci, zauważa się poprawę funkcjonowania badanych w zakresie konkretnych umiejętności szkolnych.

Wskazania do stosowania treningu metodą Warnkego:
 • trudności w nauce,
 • problemy w nauce czytania i pisania,
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD),
 • problemy logopedyczne,
 • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję,
 • problemy w lateralizacji.
 

Regulamin kwalifikacji i treningów metodą Warnkego
 1. Rekrutacja odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych na zajęcia.
 2. Poradnia prowadzi terapię metodą Warnkego wyłącznie dla uczniów z placówek znajdujących się w rejonie jej działania (link).
 3. Wypisanie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na terapię.
 4. O wynikach kwalifikacji oraz terminach treningów rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Warunki kwalifikacji:
 • uczniowie szkół z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy 3 do 8 szkoły podstawowej),
 • aktualne pełne badanie psychologiczne, bez niepełnosprawności intelektualnej.
 
Rekrutacja:
Wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener metody Warnkego na podstawie przeprowadzonego testu diagnostycznego. Trenerzy przyjmują zgłoszenia osobiście tylko od osób spełniających wymienione powyżej kryteria.
W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę uczestników (lub rezerwową wg. kolejności zgłoszenia) i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów. O wynikach kwalifikacji powiadamiamy telefonicznie lub mailowo.
 

Warunki uczestnictwa w treningu:
 1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ PRZEZ CO NAJMNIEJ 20 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
  
Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:
 • planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć,
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie,
 • w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione) nie może brać udziału w zajęciach,
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich,
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.
 
 • karta zgłoszeniowa na terapię Metodą Warnkego
pdf iconpdf icon

P-1 Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny(dzieci w wieku 4-5 lat)więcej

nazwa zajęćZajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny
zajęcia przeznaczone dladzieci w wieku 4-5 lat
prowadzącyKatarzyna Kozicka-Pikus - psycholog
Marta Botwińska - psycholog
zgłoszenia / zapisyzapis u prowadzących telefonicznie (tel. 22-835-03-48) oraz
e-mailowo (katarzyna.kozicka-pikus@ppp10.waw.pl)
liczba miejsc8 osób
dni i godziny odbywania się zajęćśrody w godz. 15.00 - 16.00
okres odbywania się zajęćI semestr
forma prowadzenia zajęćstacjonarna
miejscePoradnia, sala numer: 19
 
 
Celem zajęć jest:
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania oraz nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i potrzeb,
 • podnoszenie samooceny i pewności siebie.

P-2 Akademia Małych Podróżników(dzieci w wieku 5-6 lat)więcej

nazwa zajęćAkademia Małych Podróżników
słowa kluczowezajęcia wspomagające harmonijny rozwój przedszkolaka
zajęcia przeznaczone dladzieci 5-6-letnie
prowadzącyAgnieszka Grabek, Agnieszka Klimonda
zgłoszenia / zapisyu prowadzących (telefonicznie, w godzinach pracy)
liczba miejsc8
dni i godziny odbywania się zajęćponiedziałki 16:45-17:30
okres odbywania się zajęćstyczeń 2023 - maj 2023
 
Jednocześnie z poznawaniem nowych kultur, miejsc dziecko poprzez doświadczanie, odkrywanie i tworzenie poznaje siebie, zwiększa wiarę we własne możliwości i chęć do podejmowania nowych wyzwań.
Starannie dobrane zabawy i ćwiczenia w osnowie ciekawej podróży rozwijają wiedzę o świecie, wyobraźnię, doskonalą pamięć, umiejętności skupiania uwagi, zdolność do wysiłku umysłowego, myślenia twórczego. W małej grupie dzieci mają szansę rozwijać swoje umiejętności społeczne i odporność emocjonalną. 

P-3 Zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności społeczno-emocjonalne(dzieci w wieku 4-6 lat)więcej

nazwa zajęćZajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności społeczno-emocjonalne
zajęcia przeznaczone dladzieci z przedszkoli z rejonu działania Poradni (http://ppp10.waw.pl/rejon-dzialania) (Pierwszeństwo zapisu dla P422) w wieku 4-6 lat 
prowadzący
 • Tomasz Krzak (psycholog)
 • Anna Malczewska (psycholog)
zgłoszenia / zapisy

Przed zapisaniem się na zajęcia prosimy o: 

Zapisy u psychologa (Tomasz Krzak, piątki w godz. 18:00-20:00, telefonicznie) oraz poprzez adres e-mail krzak.tomasz@ppp10.waw.pl

forma realizacji zajęćstacjonarnie w Poradni 
dzień i godzina odbywania się zajęćsoboty w godz. 11:00-11:45
okres odbywania zajęćod 22.10.2022 (10 spotkań)
 

Podstawowe cele:
 • nabycie nowych umiejętności społecznych,
 • poprawienie kompetencji komunikacyjnych,
 • zwiększenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami,
 • nauka przestrzegania zasad w grupie,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami trudnymi dla dzieci,
 • modelowanie u dzieci właściwego zachowania oraz polepszenie relacji rówieśniczych.
 
Program uczy podstawowych umiejętności:
Zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmów, radzenia sobie z uczuciami (w różnych sytuacjach życiowych i społecznych), asertywnego reagowania na trudne zachowania innych.

P-4 Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne(dzieci w wieku 3-4 lata wraz z rodzicami)więcej

nazwa zajęćZajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
słowa kluczowerozwój emocjonalno-społeczny, świadomość ciała
zajęcia przeznaczone dladzieci 3-4-letnie z rodzicem
prowadzącyAgnieszka Grabek, Katarzyna Kozicka-Pikus
zgłoszenia / zapisya.grabek@ppp10.waw.pl
katarzyna.kozicka-pikus@ppp10.waw.pl
liczba miejsc6
dni i godziny odbywania się zajęćwtorki 15:00-15.45
okres odbywania zajęćpaździernik – grudzień 2022 (10 spotkań)
 
Zajęcia mają na celu nawiązywanie bliskiego kontaktu emocjonalnego z rodzicem, przeżywanie radości w zabawie z nim, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, zwiększanie zaufania do siebie poprzez kontrolę nad ruchem własnego ciała, poznanie jego możliwości, nawiązywanie relacji osobistej z wszystkimi osobami w grupie oraz umiejętności współpracy.

P-5 LogoSZAFA, czyli ubierz myśli w słowa(dzieci 3-4 lata)więcej

 
nazwa zajęć LogoSZAFA, czyli ubierz myśli w słowa
grupowe zajęcia logopedyczne
zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lat
prowadzący mgr Iwona Jóźwiak - logopeda
mgr Paulina Katowicz - logopeda
mg Ewa Okrągły - logopeda
zgłoszenia / zapisy e-mailowo na adres: warsztaty.logopedyczne@ppp10.waw.pl
(w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę zajeć)
liczba miejsc 8
dni i godziny odbywania się zajęć środy 16:00-16:45, soboty 10:15-11:00
okres odbywania się zajęć listopad-czerwiec
forma prowadzenia zajęć stacjonarna
miejsce Poradnia
 
Grupowe zajęcia logopedyczne to oferta zajęć, których celem jest stymulowanie mowy dzieci poprzez różnorodne oddziaływania na wszystkie sfery poznawcze. Zajęcia mają charakter profilaktyczny, korekcyjny i aktywizujący proces mowy. Prowadzone w atmosferze radości i sukcesu sprawiają, że dzieci uczą się chętniej i skuteczniej. Spotkanie prowadzone w małej grupie sprzyjają kształtowaniu zachowań społecznych.
 
Zajęcia obejmu
 • stymulację słuchową
 • programowanie języka
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowo-fonacyjne
 • stymulację funkcji motorycznych
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
 • kształtowanie zabawy tematycznej
 • kształtowanie zachowań społecznych
 • stymulację poznania wielozmysłowego

P-SP-1 Terapia ręki - zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne i przygotowujące do nauki pisania(dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie kl. I-II)więcej

nazwa zajęć Terapia ręki - zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne i przygotowujące do nauki pisania 
zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6, uczniowie klas 1-2
prowadzący Alina Krywolewicz 
zgłoszenia / zapisy Do 10 września - poprzez kartę zgłoszeniową.
Po 10 września - w trakcie roku szkolnego, poprzez konsultację z prowadzącą pod warunkiem, że będą wolne miejsca.
liczba miejsc 30
dni i godziny odbywania się zajęć ustalane indywidualnie - 1 godzina w tygodniu
okres odbywania się zajęć wrzesień-czerwiec
forma prowadzenia zajęć stacjonarna
miejsce Poradnia, sala numer 10
 
Celem zajęć jest przygotowanie dzieci przedszkolnych oraz wczesnych klas szkół podstawowych do nauki pisania poprzez:
 • ćwiczenie stabilizacji i prawidłowej pozycji przy stoliku,
 • wykonywanie zadań mających na celu usprawnianie rąk, nadgarstka i palców,
 • wypracowanie funkcjonalnego chwytu narzędzia pisarskiego.
Zajęcia dla dzieci szkolnych dodatkowo koncentrują się na nauce prawidłowego pisania i łączenia liter.

SP-1 Terapia ręki - zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne i poprawiające czytelność pisma(uczniowie klas IV-VI)więcej

nazwa zajęć Terapia ręki - zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne i poprawiające czytelność pisma
zajęcia przeznaczone dla Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6
prowadzący Alina Krywolewicz 
zgłoszenia / zapisy 
 1. Do 10 września za pomocą karty zgłoszeniowej (plik).
 2. Po 10 września zapis jest możliwy po konsultacji z prowadzącą pod warunkiem, że będą wolne miejsca.
liczba miejsc 5
dni i godziny odbywania się zajęć ustalane indywidualnie - 1 godzina w tygodniu
okres odbywania się zajęć wrzesień-czerwiec
forma prowadzenia zajęć stacjonarna
miejsce poradnia, sala numer 10
 
Zajęcia przeznaczone są dla tych uczniów starszych klas szkół podstawowych, których pismo jest nieczytelne.

Celem zajęć jest:
 • ćwiczenie stabilizacji i prawidłowej pozycji przy stoliku,
 • wykonywanie zadań mających na celu usprawnianie rąk, nadgarstka i palców,
a także, jeśli są takie wskazania, praca nad zmianą zapisu liter w tzw. pismo biblioteczne w celu poprawy czytelności pisma.

SP-2 "Uwaga to działa!" Trening uważności dla nastolatków metodą Eline Snel(uczniowie w wieku 12-14 lat)więcej

nazwa zajęć
"Uwaga to działa!" Trening uważności dla nastolatków metodą Eline Snel
słowa kluczowe
Trudności emocjonalne,  napady złości, lęk, trudności z przeżywaniem porażki, nieśmiałość, nadpobudliwość, trudności z zasypianiem, trudności z koncentracją.
zajęcia przeznaczone dla
Nastolatki w wieku 12-14 lat ze szkół z rejonu Poradni nr 10.
Oferta nie jest skierowana do dzieci z zaburzeniami ze spektrum.
prowadzący
mgr Karolina Szczepańska (psycholog, trener uważności)
zgłoszenia / zapisy
Zapis na listę chętnych przez sekretariat. Zapis na listę nie oznacza automatycznego przyjęcia na spotkania.
Przyjęcie odbywa się na podstawie wywiadu kwalifikacyjnego z prowadzącą - termin ustalany indywidualnie z psychologiem.
liczba miejsc
min. 6, max. 12 osób
dni i godziny odbywania się zajęć
semestr letni 01.03.2023 -10.05.2023, środy 16:00 -17:00
okres odbywania zajęć
Wywiad kwalifikacyjny przed rozpoczęciem treningu (ok. 45 minut) – 1 spotkanie rodzice i dziecko. Wywiad kwalifikacyjny jest obowiązkowy. Trenerka ma prawo nie zakwalifikować na trening jeżeli uzna, że dziecko na nim nie skorzysta.

Cykl 10 spotkań po 60 minut.
 
Grupowy trening uważności dla nastolatków „UWAGA, TO DZIAŁA!” Metoda Eline SnelⒸ 

Uważność pomaga naprawdę uczyć się, kiedy się uczysz, świadomie jeść, kiedy jesz, i spokojnie zasypiać, kiedy tego chcesz. Pozwala ci również zdawać sobie sprawę z tego, że masz myśli i emocje, ale nimi nie jesteś!

PO CO NASTOLATKOM UWAŻNOŚĆ?
Podobnie jak dorośli, nastolatkowie bywają przemęczeni. Często źle sypiają, ciężko jest im się skoncentrować i mają kłopoty z nadpobudliwością. Jeśli młody człowiek wcześnie zetknie się z uważnością, nauczy się lepiej obserwować i koncentrować się, być
w kontakcie ze swoim ciałem i odnajdywać spokój, gdy tego potrzebuje.
Na ten moment wielu nastolatków mierzy się z negatywnymi skutkami izolacji w okresie pandemii, zgłasza obniżony nastrój, nasilony stres i kłopoty w relacjach z innymi. Trening uważności jest skierowany do tych, którzy mają chęć poprawić swoje samopoczucie, nauczyć się uważniej i bardziej świadomie radzić sobie z różnymi doświadczeniami życiowymi, zarówno tymi przyjemnymi jak i trudnymi.

Rezultaty:
 • Umiejętność relaksacji i radzenia sobie z napięciem w ciele.
 • Poprawa koncentrację i efektywności nauki.
 • Nastolatkowie nie czują się tak bardzo przytłoczone problemami i łatwiej znajdują rozwiązania. Wzrastają ich odporność psychiczna, dynamizm i wiara we własne możliwości, a zmniejsza poczucie porażki.
 • Młodzi ludzie uczą się więcej o takich cechach jak współczucie, cierpliwość i odpuszczanie tego, na co nie mamy wpływu. Dzięki temu opanowują sztukę radzenia sobie z krótko- i długotrwałymi napięciami. Mają też więcej życzliwości dla innych.
Ważne: Trening uważności nie jest psychoterapią, ani jej nie zastępuje!

SP-3 Trening koncentracji uwagi (ZAPISY ZAKOŃCZONE)(uczniowie klas II-III szkół podstawowych)więcej

nazwa zajęć Trening koncentracji uwagi
zajęcia przeznaczone dla uczniowie klas II-III szkół podstawowych
prowadzący Katarzyna Bronikowska, Emilia Muciek-Szala
zgłoszenia / zapisy zapisy zakończone
e-mailowo z prowadzącą zajęcia
katarzyna.bronikowska@ppp10.waw.pl
liczba miejsc 8
dni i godziny odbywania się zajęć wtorek godz. 17.30-18.30
okres odbywania się zajęć od 3 stycznia do 7 lutego 2023 r. (6 spotkań)
forma prowadzenia zajęć stacjonarna
miejsce Poradnia, sala numer: 6
 
Warsztaty koncentracji uwagi skierowane są do uczniów klas młodszych (klasy II-III) szkół podstawowych mających trudności z koncentracją, uważnością i motywacją do nauki.
Na proponowanych warsztatach uczniowie poznają istotne elementy koncentracji uwagi (ćwiczenia mózgu, techniki koncentracji uwagi, elementy treningu uważności, ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej).
Uczniowie będą mogli oprócz wykonywania ćwiczeń mózgu - właściwych kart na koncentrację uwagi nauczyć się skupiać uwagę wykorzystując świadomie własną uważność, wezmą udział w grach i zabawach poprawiających koncentrację uwagi, zyskają motywację do nauki.

SP-PP-1 Biofeedback(uczniowie kl. III -VIII oraz szkół ponadpodstawowych)więcej

Informacja z 25.08.2022 r.

nazwa zajęć EEG Biofedback
zajęcia przeznaczone dla uczniów kl. III-VIII szkół podstawowych oraz kl I-IV szkół ponadpodstawowych z placówek znajdujących się w rejonie działania Poradni nr 10
prowadzący Alina Krywolewicz , Benita Wolska, Agnieszka Skubida
zgłoszenia / zapisy u prowadzących, poprzez kartę zgłoszeniową
dni i godziny odbywania się zajęć ustalane indywidualnie, 1- 2 godz. w tygodniu
okres odbywania się zajęć od 5 do 12 tygodni
forma prowadzenia zajęć stacjonarna
miejsce Poradnia, sala numer 12
 

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

Treningi przeznaczone są dla uczniów mających problemy z koncentracją uwagi,  pamięcią, jak również dla nieradzących sobie z emocjami oraz zaburzeniami lękowymi.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie kryteriów opisanych poniżej.

 

Warunki kwalifikacji:

 • uczniowie szkół podstawowych z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy 3 SP),
 • aktualne pełne badanie psychologiczne, bez niepełnosprawności intelektualnej (iloraz inteligencji w normie),
 • udokumentowane niezadowalające efekty wcześniejszych terapii (EEG Biofeedback nie może być pierwszą stosowaną metodą!); w przypadku dzieci z zespołem Aspergera warunkiem uczestniczenia w treningach BFB jest wcześniejszy udział w terapii SI, TUS lub treningu słuchu,
 • konieczne badanie EEG (QEEG jest badaniem dodatkowym, nieobowiązkowym),
 • konsultacja z lekarzem-neurologiem Grzegorzem Polańskim (przyjmuje w naszej Poradni), a przy zaburzeniach lękowych dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry.
 

Ze względu na brak w naszej placówce pracowni przygotowanej do prowadzenia zajęć dla dziećmi z obniżonym progiem drgawkowym, nie prowadzimy treningów BFB jeśli zapis EEG jest nieprawidłowy (np. występują fale lub grupy fal ostrych, zapis zmienia się pod wpływem fotostymulacji itp.).

 

W naszej placówce nie prowadzimy treningów BFB dla dzieci i młodzieży chorych neurologicznie.

 

 

Rekrutacja: wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener EEG Biofeedback na podstawie zaleceń psychologa (lub lekarza), diagnozy oraz wyników badań EEG/QEEG. W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę rezerwową wg kolejności zgłoszenia i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów.

 

Warunki uczestnictwa w treningu:

 1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ  PRZEZ CO NAJMNIEJ 10 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
 

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

 • planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
 • w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.
 

Prowadzący:

mgr Alina Krywolewicz

mgr Agnieszka Skubida

mgr Benita Wolska

Karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia biofeedback
pdf icon

SP-PP-2 TUS - Trening Umiejętności Społecznych (zespół Aspergera)(uczniowie kl. IV-VIII i szkół ponadpodstawowych)więcej

nazwa zajęćTrening Umiejętności Społecznych
zajęcia przeznaczone dlauczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych z rejonu działania Poradni (http://ppp10.waw.pl/rejon-dzialania) posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na zdiagnozowany zespół Aspergera
prowadzący
 • Anna Grabek-Dąbrowska (psycholog)
 • Andrzej Biernacki (pedagog)
zgłoszenia / zapisyZapisy na zajęcia:Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na zajecia.
O przyjęciu na TUS decydują prowadzący. 
Zbieranie kart zgłoszeniowych trwa do 30.09.2022 r.
forma realizacji zajęćstacjonarnie w poradni
dni i godziny odbywania się zajęćśrody, 18:00-19:00 oraz 19:00-20:00
okres odbywania zajęćod października 2022 r.
10 spotkań

Podstawowe cele:
Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji. Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera ale tez od innych uczestników treningu. Przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe i ćwiczenie poza zajęciami.

Program uczy podstawowych umiejętności:
zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmów, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami (w różnych sytuacjach życiowych i społecznych) oraz rozwijania kompetencji radzenia sobie z realizowaniem/podejmowaniem nowych wyzwań życiowych.

UA_PPP10_01 Mocne strony w naswięcej

UA_PPP10_03 Gram i uczę się! Wsparcie w nauce języka polskiego dla uczniów i ich rodziców z Ukrainywięcej

UA_PPP10_03 | Граю і вчуся! Підтримка у вивченні польської мови для учнів та їхніх батьків з України.
 
nazwa zajęć Gram i uczę się! Wsparcie w nauce języka polskiego dla uczniów z Ukrainy
zajęcia przeznaczone dla uczniowie klas 1-3
prowadzący Elżbieta Ruszkiewicz - logopeda
Adriana Święszkowska - logopeda
zgłoszenia / zapisy adriana.swieszkowska@ppp10.waw.pl
liczba miejsc 6
dni i godziny odbywania się zajęć czwartki: 17.00, lub/i środy: 12.00 (1 godzina)
okres odbywania się zajęć 13.10.2022 - 15.12.2022
forma prowadzenia zajęć stacjonarna
miejsce Poradnia nr 10, sala numer: 5
 
Cykl warsztatów „Gram i uczę się! Wsparcie w nauce języka polskiego dla uczniów i ich rodziców z Ukrainy”, to propozycja dla dzieci klas 1-3, które znalazły się w sytuacji migracji i które potrzebują wsparcia w nauce języka polskiego.
W trakcie 10 spotkań dzieci będą miały możliwość doskonalenia wszystkich niezbędnych w posługiwaniu się językiem obcym umiejętności takich jak mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie czy pisanie, a wszystko w atrakcyjnej zabawowej formie. Proponujemy dzieciom z Ukrainy naukę języka polskiego przez wspólne zabawy rozwijające kreatywność, w tym m.in. gry planszowe, pamięciowe i logiczne. Zajęcia będą także okazją, by podczas integracji dzieci przełamywały swoją nieśmiałość, budowały zaufanie i naturalnie rozwijały swoje talenty oraz umiejętności językowe. Celem naszych zajęć jest także wsparcie emocjonalne w budowaniu nowych relacji i odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości po przebytej traumie.
Każdorazowo po warsztatach rodzice oraz opiekunowie będą mieli możliwość skonsultowania trudności swoich dzieci ze specjalistami oraz uzyskania wsparcia w ich pokonywaniu.
 
Warsztaty odbywać będą się w formie stacjonarnej w PPP 10 w sali nr 5, w kolejne czwartki od 13.10.2022 do 15.12.2022r., w godzinach 17.00-18.00 (1h). Istnieje możliwość ustalenia z grupą dodatkowego terminu, w zależności od możliwości uczestników.
Zgłoszenia proszę kierować do 12.10.2022 r. na adres: adriana.swieszkowska@ppp10.waw.pl
 
 

Граю і вчуся!  Підтримка у вивченні польської мови для учнів та їхніх батьків з України.

 
Назва заняттяГраю і вчуся!  Підтримка у вивченні польської мови для учнів та їхніх батьків з України.
Заняття призначено вляУчні класів  1-3
Зголошення записиElżbieta Ruszkiewicz - логопед
Adriana Święszkowska - логопед
Зголошення записи adriana.swieszkowska@ppp10.waw.pl
Кількістю мість6
Дні та години проведення занятьЧетвер: 17:00 та/або середа: 12:00 (1 година)
Період занять13.10.2022 – 15.12.2022
Форма проведення занять *Стаціонарно
МісцеЦентер РРР 10, кабінет № 5
 
Серія майстер-класів «Граю і вчуся!  Підтримка у вивченні польської мови для учнів та їхніх батьків з України» – це пропозиція для дітей 1-3 класів, які опинилися в ситуації міграції та потребують підтримки у вивченні польської мови.
Протягом 10 зустрічей діти матимуть можливість у привабливій, ігровій формі вдосконалити всі навички, необхідні для використання іноземної мови, такі як говоріння, читання чи письмо. Ми пропонуємо дітям з України вивчати польську мову через спільні ігри, які розвивають креативність, то значить настільні ігри, ігри на пам'ять і логіку.  Заняття також стануть можливістю для дітей подолати свою сором’язливість під час інтеграції, зміцнити довіру та природним чином розвинути свої таланти та мовні навички.  Метою наших занять також є емоційна підтримка у побудові нових стосунків та знаходженні в новій реальності після травми.
Кожного разу після семінару батьки та особи, які їх замінюють, матимуть можливість проконсультуватись із спеціалістами щодо труднощів своїх дітей та отримати підтримку у їх подоланні.


Майстер-класи проходитимуть у стаціонарній формі на Центрі ППП номер 10 в ауд. 5, у наступні четверги з 13.10.2022 по 15.12.2022 з 17:00 до 18:00 (1 год). Можлива домовленість з групою про додаткову дату, в залежності від можливостей учасників.
Надсилайте свої заявки до 12 жовтня 2022 року.  на адресу: adriana.swieszkowska@ppp10.waw.pl

W-1 Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka(warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym)więcej

nazwa zajęćJak stymulować rozwój mowy małego dziecka
zajęcia przeznaczone dlarodzice dzieci w wieku przedszkolnym
prowadzącymgr Iwona Jóźwiak - logopeda
mgr Paulina Katowicz - logopeda
mgr Ewa Okrągły - neurologopeda
zgłoszenia / zapisye-mailowo na adres: warsztaty.logopedyczne@ppp10.waw.pl
(w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę zajeć)
liczba miejsc8-10 osób
dni i godziny odbywania się zajęćśrody, 18:00-19:00
okres odbywania się zajęćmarzec-kwiecień 2023
forma prowadzenia zajęćstacjonarnie
miejscePoradnia, sala numer: 6
 
  
Warsztaty to cykl 4 spotkań, których celem jest zapozanie rodziców ze sposobami stymulowania prawidłowego rozwoju mowy ich dzieci poprzez zabawę. Mogą one stanowić pomoc dla rodziców, których dzieci nie mogą uczestniczyć w regularnej terapii logopedycznej. Ich treść będzie dotyczyć: utrzymywania kontaktu wzrokowego, budowania wspólnego pola uwagi, wzbogacania słownictwa biernego i czynnego, ćwiczenia pamięci i uwagi słuchowej, usprawniania motoryki dużej i małej, funkcji oddychania, połykania, gryzienia i żucia, ćwiczenia narządów mowy (żuchwy, warg, języka, mięśni twarzy) i artykulacyjnych.
W trakcie zajęć zostaną przedstawione konkretne przykłady zabaw, które rodzice mogą wykorzystać w domu.
 
 
 
 

W-2 Od słyszenia do słuchania(dzieci w wieku 5-6 lat)więcej

 
nazwa zajęćOd słyszenia do słuchania
cykl zajęć logopedycznych z naciskiem na doskonalenie percepcji słuchowej
zajęcia przeznaczone dladzieci w wieku 5-6 lat (z zaobserwowanymi przez terapeutów trudnościami w przetwarzaniu słuchowym)
prowadzącymgr Elżbieta Ruszkiewicz - logopeda
mgr Ewa Okrągły - logopeda
zgłoszenia / zapisye-mailowo na adres: warsztaty.logopedyczne@ppp10.waw.pl
(w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę zajeć)
liczba miejsc8-10 dzieci
dni i godziny odbywania się zajęćczwartki, 16:15-17:00
okres odbywania się zajęćod połowy października 2022, 10 spotkań
forma prowadzenia zajęćstacjonarnie
miejscePoradnia, sala numer: C5
 
 
 Jeśli dostrzegasz u swojego dziecka:
 • trudności w rozumieniu mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi    jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem),
 • problemy z różnicowaniem dźwięków,
 • trudności w różnicowaniu zmian wysokości i głośności dźwięków,
 • kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową,
 • wtórne do trudności z rozumieniem problemy w poprawnej wymowie słów,
 • trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się,
proponujemy cykl zajęć logopedycznych, podczas których doskonalone będą przede wszystkim funkcje słuchowe.
 
ZAPRASZAMY!
 

W-3 Program Wzmacniania Rodziny(dzieci 10-14 lat wraz z rodzicami)więcej

 
nazwa zajęć Program Wzmacniania Rodziny 
zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 10-14 lat wraz z rodzicami
prowadzący Agnieszka Grabek - psycholog
Agnieszka Klimonda - psycholog
Benita Wolska - pedagog
zgłoszenia / zapisy e-mailowo na adres: spotkaniapwr@ppp10.waw.pl
liczba miejsc 5 rodzin
dni i godziny odbywania się zajęć poniedziałki w godz. 16:00-18:00
okres odbywania się zajęć 7 tygodni (po utworzeniu grupy)
forma prowadzenia zajęć stacjonarna
miejsce Poradnia, sala: 10 i 19
 
Jeżeli czasami czujesz, że:
 • Nie rozumiesz swojego dziecka;
 • Potrzebujesz nowych pomysłów, jak rozmawiać z dzieckiem by Cię słuchało;
 • Coraz częściej dochodzi do kłótni między Tobą a dzieckiem.
 
to PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY jest dla Ciebie!
 
 • Każde spotkanie trwa 2 godziny: w pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie młodzieży; druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci;
 • Podczas sesji pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (film DVD), dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia, organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas;
 • Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane w czasie sesji.
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)