Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
psycholog
wrzeciono 24
Bielany

Rejon działania

Rejonizacja i zapisy

Zapisy do naszej Poradni prowadzone są wg rejonizacji.

Poradnia opiekuje się uczniami z placówek oświatowych znajdujących się w granicach rejonu określonego przez Uchwałę Rady m.st Warszawy nr XXXV/873/2016 z dnia 22.09.2016 r. (poprzednio: V/90/2015 z dnia 15.02.2015 r.). Współpracujemy zarówno z placówkami publicznymi, jak i niepublicznymi.

plan dzielnicy Bielany z zaznaczonym rejonem działania Poradni nr 10

W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówek edukacyjnych (poniżej 3 roku życia oraz w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do placówek edukacyjnych), obowiązuje rejonizacja wg miejsca zamieszkania - Poradnia obejmuje opieką dzieci mieszkające w granicach administracyjnych Bielan (Dz.U. 2013 poz. 199 §14 ust. 1 pkt 3).

Podstawa prawna regulująca rejon działania Poradni:

  1. Uchwała nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
  2. §21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 
Szczegółowy wykaz placówek znajdujących się w rejonie działania PPP10 (link)


Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)