Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
dysleksja
logopeda
poradnia nr 10

Pliki do pobrania

 

zaświadczenia lekarskie:

 • kształcenie specjalne (KS)
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)
pdf icon
 • indywidualne nauczanie (IN)
pdf icon
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia
pdf icon


podstawowe akty prawne:

 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
pdf icon
 • Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10
pdf icon


wnioski:

 • wniosek o przeniesienie teczki ucznia do innej poradni psychologiczno-pedagogicznej
pdf iconpdf icon
 • wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia o udostępnienie dokumentów z teczki ucznia
pdf icon
 • wniosek o badanie i wydanie opinii i/lub ustnej informacji o uczniu
pdf iconpdf icon


integracja sensoryczna:

 • karta informacyjna, wywiad dla potrzeb zajęć integracji sensorycznej SI
pdf icon
 • kwestionariusz sensomotoryczny
pdf icon
 

dla szkół:

 • informacja szkoły o uczniu
pdf iconpdf icon
 

karty zgłoszeń na zajęcia:

 • terapia biofeedback
pdf icon
 • terapia pedagogiczna
pdf icon
 • terapia ręki (zajęcia usprawniające funkcje grafomotoryczne)
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)