Menu

Menu
RODO
Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Sponsorzy
Współpraca
Warto odwiedzić

Wejście do Poradni

Głowne prace związane z remontem i przebudową recepcji
zostały zakończone w piątek 21 grudnia.

Dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Wejście do poradni zostało już otwarte.


Oferta

W zakładce Oferta umieszczamy informacje na temat zajęć,
które prowadzimy w bieżącym roku szkolnym.

Link, który można tam odnaleźć prowadzi do katalogu z zajęciami
pogrupowanymi wg wieku adresatów.


Warsztaty - informacja o terminie

Informacja z 7 grudnia 2018 r.

Ze względu na długotrwałą nieobecność jednej z osób prowadzących zajęcia, Warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
zostały zakończone - ostatnie spotkanie nie odbędzie się..Informacja z 12 czerwca 2018 r.

Ze względu na nieobecność jednej z osób prowadzących zajęcia, czerwcowe Warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
nie odbędą się.

Spotkanie prawdopodobnie zorganizowane zostanie dopiero we wrześniu. O terminie poinformujemy na stronie internetowej oraz SMSowo.Terapia metodą Tomatisa w PPP10

Z radością zawiadamiamy, że w naszej Poradni pojawił się trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Zapis na terapię odbywa się poprzez kontakt z pracownikem-
-specjalistą, który ostatnio "prowadził" dziecko (np. logopeda, pedagog prowadzący terapię, psycholog wykonujący diagnozę)
.

W ciągu roku szkolnego trening przejdzie 5 grup dzieci (w sumie 30 dzieci od 5 r.ż.). Pierwsza grupa rozpocznie zajęcia 11.09.2017 r. Badania kwalifikujące do udziału w treningu zaczną się 28.08.2017 r.

Przed zapisem rodzic zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem i wymogami treningu. Uczestnictwo w nim wymaga dyspozycyjności opiekuna. Informacje te znajdują się w regulaminie terapii i w ulotce informacyjnej.


nazwa / zawartość pliku format
Ulotka informacyjna dla rodziców
Regulamin terapii metodą Tomatisa 2017/18
Okres obowiązywania orzeczeń

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV
(będzie ważne na kl. I-IV).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej
(będzie ważane na kl. V-VIII).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis
etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17,
orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III)
lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI) .Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Art. 312, ust. 1-3


Witamy


Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie.

budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działalności Poradni oraz naszą ofertą.