Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Akademia dla nauczyciela 2020.03.10 - dyskalkulia

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bielańskich szkół podstawowych, na pierwsze w tym roku szkolnym, spotkanie w ramach Akademii dla Nauczyciela.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie przy ul. Wrzeciono 24 10 marca 2020 roku (wtorek) w godzinach 13:30-15:00 w sali nr 6.

Prelekcja poświęcona będzie specyficznym trudnościom w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem dyskalkulii.
W ramach spotkania omawiane będą zagadnienia:
- jak rozpoznawać ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
- zasady postępowania ułatwiające funkcjonowanie ucznia z dyskalkulią na lekcjach matematyki,
- co może zrobić szkoła względem ucznia z dyskalkulią,
- co może zrobić poradnia względem ucznia z dyskalkulią,
- jak interpretować opinie poradni w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki.

Spotkanie poprowadzi pedagog mgr Wiesława Szustkiewicz.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prelekcji prosimy o przesłanie potwierdzenia swojej obecności e-mailowo na adres sekretariat@ppp10.waw.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Akademia dla nauczyciela - dyskalkulia, prelekcja dla nauczycieli
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)