Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Rekrutacja - informacja dla uczniów i rodziców

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) przygotowało linki, które mogą być pomocne podczas zbliżających się dni rekrutacji i wyboru dalszego etapu kształcenia.

1. Informator "Wybierz szkołę dla siebie" - informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022: http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22888/attachments/informator_2021_inter_i_13_03.pdf

2. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych (spotkania online):
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22904_dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych

3. Fundacja Perspektywy i Biuro Edukacji: „Wybierz szkołę dla siebie” – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021, zaplanowane na 26 i 27 marca 2021 r.:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22898_poznaj-160-warszawskich-szkol-nie

4. Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego - konsultacje z doradcami zawodowymi, 19-20 marca 2021r. i 9-10 kwietnia 2021 r.: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

5. Zeszłoroczna punktacja w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22900/attachments/min._sr.max_2020_r_.pdf

6. Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22840_harmonogram-dzialan-ucznia-szkoly

7. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22803_plan-naboru-do-liceow-ogolnoksztalcacych
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)