Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Reaguj i wspieraj

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu:
 
Reaguj i wspieraj - Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
 
Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

Tematyka spotkań:
21.01. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.
 
11.02. godz. 18:00
Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.
link: https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

25.02. godz. 18:00
Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?

link: https://youtu.be/R544mFsClqk

04.03. godz. 14:00
Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?

link: https://youtu.be/Dtis9RJc6vg

11.03. godz. 14:00 
Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.

link: https://youtube.com/watch?v=Kr_nsHjE7Rc

25.03. godz. 14:00
Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii.

link: https://youtube.com/watch?v=6WzCaHCKRCQ
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)