Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczęło realizację trzyletniego projektu "Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin" (15.07.2023 do 15.12.2025 r.). Projekt finansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:
- przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne,
- rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,
- rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,
- rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,
- rodzin zastępczych.

Przed przyjęciem do projektu obowiązują konsultacje kwalifikujące.

Bezpłatna oferta zajęć dla uczestników projektu, obejmuje m.in.:
- specjalistyczną pomoc dla rodzin i jej członków: konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski,
- zajęcia grupowe dla rodziców/opiekunów prawnych: warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcie, treningi,
- grupowe formy terapeutyczne dla dzieci, Treningi Umiejętności Społecznych (TUS).

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne  Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
“Zacisze”, ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), 
“Ząbkowska”, ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), 
“Nowodwory”, ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), 
“Nefrytowa”, ul.  Nefrytowa 12 (Targówek), 

Dodatkowe miejsca działań projektowych to przestrzeń miejska w Warszawie (np. podwórka, tereny zielone), oraz  forma zdalna, np. poprzez tele porady.

Więcej informacji o projekcie: www.stowarzyszeniedlarodzin.pl

Zgłoszenia: tel. 696 509 924, 518 452 047, e-mail: zapisy@sdr.org.pl (wysyłając zgłoszenie drogą mailową, prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego).

Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie dla Rodzin
tel. 696 509 924, 518 452 047

Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)