Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Nie jesteś sam/a (grupa wsparcia dla uczniów 14-18 lat)


 
Grupa wsparciowo - rozwojowa dla nastolatków z doświadczeniem przemocy lub będących świadkami przemocy, której celem jest dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami wspólnymi dla wszystkich uczestników, m, in, poprzez uczenie się i praktykowanie technik obniżających stres i napięcie.
 
Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku 14- 18 lat, które doświadczyły różnych form przemocy – fizycznej, psychicznej i przy użyciu mediów elektronicznych.
 
Terminy: 9 spotkań, 11.10 - 29.11.2023 raz w tygodniu w środy w godzinach 17:30 - 19:45, oraz 09.12.2023 w sobotę w godzinach 10-14:30 odbędzie się warsztat rozwojowy i zakończenie grupy.
 
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
 
Prowadzące: Marta Wojtas, Ewa Dziemidowicz

Udział w grupie jest bezpłatny.
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)