Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Oferta stowarzyszenia Bliżej Dziecka (radzenie sobie z agresją i przemocą, trening pewności siebie)

OFERTA WSPARCIA DLA DZIECI DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ I ICH RODZICÓW

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” zajmuje się problemem agresji i przemocy rówieśniczej od 1998 r.
Specjalizujemy się w pomaganiu dzieciom poszkodowanym i ich rodzicom.
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty wsparcia (w wersji stacjonarnej lub online):

Indywidualne konsultacje dla rodziców. Indywidualne konsultacje dla dzieci.
Celem konsultacji dla rodziców jest:
 • analiza sytuacji dziecka w klasie,
 • opracowanie indywidualnego planu pomocy dziecku,
 • doradztwo w zakresie współpracy ze szkołą.
Celem konsultacji dla dziecka jest:
 • opracowanie indywidualnej strategii radzenia sobie z agresją i przemocą,
 • nauka skutecznego reagowania na dokuczanie.
Konsultacje są dla dzieci doświadczających przemocy z klas IV – VIII oraz ich rodziców.
Konsultacje finansowane są w ramach projektu pt. „Wsparcie dla dzieci i młodzieży doświadczających
przemocy rówieśniczej”.


Treningi Pewności Siebie (TPS) – grupowe zajęcia dla dzieci i warsztaty dla rodziców.
TPS to zajęcia dla dzieci, które:
 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
 • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;
 • dają poczucie siły i wiary we własne możliwości.
TPS to zajęcia dla rodziców, które:
 • uczą sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym;
 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole.
TPS przeznaczone są dla dzieci doświadczających przemocy z klas IV – VIII oraz ich rodziców.
Treningi finansowane są w ramach dotacji samorządowych i środków własnych Stowarzyszenia.

ZAPISY NA KONSULTACJE I TRENINGI - zgłoszenia dokonuje rodzic:
 • mailowo: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl
  • należy podać:
  • imię i nazwisko dziecka oraz klasę i szkołę
  • 2-4 zdania o sytuacji dziecka w związku z dokuczaniem
  • kontakt telefoniczny do rodzica
 • telefonicznie lub sms: 727 511 510
W czwartki odbywają się dyżury telefoniczne dla rodziców w godzinach 9.00-14.00.

www.pomocdziecku.pl

Projekt „Wsparcie dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy rówieśniczej” realizowany jest z dotacji programu
Aktywni Obywatele–Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)