Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Okres obowiązywania orzeczeń

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed dniem 01.09.2017 r. znajduje się zapis:

etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny,

to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed dniem 01.09.2017 r. znajduje się zapis:

etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny,
to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17, orzeczenie zachowa ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed dniem 01.09.2017 r. znajduje się zapis:

etap edukacyjny,

to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Art. 312, ust. 1-3.
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)