Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów
 
Urząd miasta stołecznego Warszawa uruchamia Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Ta inicjatywa to odpowiedź na zupełnie nowe potrzeby uczniów i rodziców, w niezwykle trudnym czasie epidemii koronowirusa w Polsce. Wraz z wejściem w życie w dniu 25 marca br Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o zdalnym nauczaniu, pojawią się nowe wyzwania, ale i presja, którą odczuwać mogą zarówno uczniowie jak ich rodzice/opiekunowie. Oprócz wprowadzenia obowiązkowych zajęć dydaktycznych droga zdalną, elementem niezwykle istotnym jest dziś budowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ułatwienie im zrozumienia własnych, trudnych emocji i emocji osób im najbliższych. W nowej sytuacji znaleźli się również rodzice. Nie wszyscy są w stanie pomóc swoim dzieciom w procesie zdalnej edukacji. Wielu rodziców może przeżywać stres i frustrację, wywołane własną sytuacją zawodową, zdrowotną, czy brakiem regularnych zajęć szkolnych, zastąpionych do tej pory nie praktykowaną edukacją zdalną.
 
Proponujemy III filary wsparcia:

1. Wsparcie psychologiczne dla rodziców

Pomoc dla rodziców uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne  - „Uniwersytet dla Rodziców” (UdR) i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.  Rodzic dzwoniąc do tych poradni, otrzyma porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji - bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00 telefon rodzicielski jest czynny pod numerami:
510 205 050  (UdR)
519 047 372 („MOP”)
w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00 – 16:00 pod numerem:
519 047 370 (UdR)

Poradą służą rodzicom także poradnie dzielnicowe, z którymi rodzice mają najbliższy kontakt w swoim miejscu zamieszkania. Informacje o działaniu można odnaleźć na stronach poradni.
 

2. Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, wspierać będzie rodziców w towarzyszeniu dzieciom w edukacji online. Wysyłając mail na adres: zapytajeksperta@wcies.edu.pl rodzice otrzymają rady i wskazówki merytoryczne jak uczyć się w „domowej” szkole. Na merytoryczne pytania odpowiadają  nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga: nasi eksperci nie będą rozwiązywać całych zadań np. z matematyki. To rola ucznia. My służymy radą.
 

3. Wsparcie psychologiczne dla uczniów 

Wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne koncentrują się na pomocy i wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży. Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią.
W każdej poradni dyżur z konsultacjami telefonicznymi i mailowymi w godzinach 9:00-19:00.

źródło: https://warszawa19115.pl/-/edukacja-sport-kultura-gastronomia
 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)