Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
wrzeciono 24
wrzeciono 24
dysgrafia

Bezpłatne Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (Stowarzyszenie dla Rodzin)

Stowarzyszenie dla Rodzin organizuje bezpłatne Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Warsztaty obejmują 24 godziny (4 spotkania po 6 godz.).

Edycje wiosenne 2022 zaczynają się od 14 maja 2022 r.

W Warsztatach mogą wziąć udział rodzice, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności wychowawcze lub przeżywają trudności w tym zakresie. Szczególnie zapraszamy rodziców, opiekunów dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone umieszczeniem w niej.
 
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonami 518 452 047, 696 509 924 i na adres mailowy zapisy@sdr.org.pl

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby kwalifikujące się do projektów realizowanych przez Stowarzyszenie dla Rodzin. Zapisy na zajęcia prowadzimy według kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie i dostępnej bezpłatnej pomocy na stronie www.stowarzyszeniedlarodzin.pl
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)