Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Arteterapia dla młodzieży

nazwa zajęćArteterapia dla młodzieży
zajęcia przeznaczone dlagrupa nr 1: uczniowie kl. VII-VIII
grupa nr 2: uczniowie kl. I-III LO
prowadzącymgr Aleksandra Grzechowiak, mgr Alina Krywolewicz
zgłoszenia / zapisytelefonicznie (22 835 03 48) poprzez sekretariat Poradni
oraz e-mailowo:
aleksandra.grzechowiak@ppp10.waw.pl
liczba miejsc7 osób w jednej grupie,  2 grupy
dni i godziny odbywania się zajęćśrody, 18:00-20:00
okres odbywania się zajęć30.03-15.06
forma prowadzenia zajęć*warsztaty stacjonarne w Poradni

Inspiracją do prowadzenia warsztatów były rozmowy z młodzieżą. Często zwracali uwagę na duże problemy w samoakceptacji, w relacjach z rówieśnikami. Nie nad wszystkimi tematami można pracować indywidualnie, uczestniczenie w grupie umożliwia doświadczanie sytuacji często unikanych w życiu codziennym przez osoby wycofane i lękowe. 

Na zajęcia proszę kierować osoby, które potrzebują uaktywnienia i otwarcia na rówieśników, zamknięte w sobie, zahamowane, unikające kontaktów, mające problemy z samoakceptacją.

Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art Therapists (BAAT) arteterapia jest formą psychoterapii – art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów, ani na ich aspekcie diagnostycznym. Kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi, stanowi podstawową różnicę pomiędzy arteterapią a zajęciami plastycznymi czy terapią zajęciową. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między pacjentem, osobą uczestniczącą (klientem/ pacjentem) i dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.
 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)