Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Trening poznawczy dla młodzieży (Poradnia MOP)

Warsztaty organizowane przez Poradnię Specjalistyczną Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP www.mop-poradnia.pl (ul. Boryszewska 4).


Dla kogo:

Jeżeli uczysz się w warszawskiej szkole ponadpodstawowej, przechorowałeś Covid -19 i w wyniku tej choroby doświadczasz trudności w uczeniu się, masz poczucie obniżenia sprawności działania procesów poznawczych (m.in. koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania); lub jeśli odczuwasz takie trudności w wyniku długotrwałej izolacji oraz istotnej zmiany warunków uczenia się (nauka zdalna) - zapraszam do krótkiego 12-tygodniowego treningu.
 

Po co:

W czasie zajęć będziemy rozmawiać o funkcjach poznawczych oraz ich roli w uczeniu się i wykonywaniu innych zadań życiowych; rozpoznawać w tym obszarze swoje mocne i słabsze strony; wzmacniać sprawność funkcji poznawczych poprzez ćwiczenia treningowe. Będziemy ćwiczyć uwagę, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie. Postaramy się docenić rolę relaksu i nauczyć się go świadomie używać.
 

Gdzie i kiedy:

Spotkania będą się odbywały w małej grupie - do 8 osób, w trybie stacjonarnym - w siedzibie MOP (w przypadku szczególnej sytuacji pandemicznej istnieje możliwość przeniesienia spotkań w formułę on-line, na platformę teams).

12 spotkań, w kolejne wtorki w godzinach 16.00-18.00

Planujemy rozpocząć zajęcia w październiku.
 

Prowadząca:

Agnieszka Robak – psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej
 

Jak się zapisać:

Przesłanie karty zgłoszeniowej wg formularza.

Po zamknięciu zapisów odezwiemy się do twoich rodziców i zadbamy o formalności.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapisy przyjmujemy do końca września 2021 lub wyczerpania miejsc w grupie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń uruchomimy kolejną edycję treningu.

www.mop-poradnia.pl

Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)