Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Socjoterapia drogą rozwoju (Stowarzyszenie dla Rodzin)

Oferta nieodpłatnych zajęć zorganizowanych przez www.stowarzyszeniedlarodzin.pl

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę. W kontekście rodziny: wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym, dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania dziecka, wzmocnienie więzi rodzinnej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji do rodziców, którzy mogą mieć możliwość oraz potrzebę skorzystania z bezpłatnej oferty projektu.

Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich rodzice i opiekunowie, a także całe rodziny mieszkające na terenie Mazowsza:
- rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
- rodzice, którzy przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Bezpłatna oferta:
- psychologiczno-pedagogiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży,
- zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych,
- zajęcia dla dzieci (opiekuńcze i wychowawcze, profilaktyczne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zajęcia w terenie, integracyjne),
- konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne i treningowe dla rodziców i opiekunów,
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- integracyjne spotkania rodzinne.

Miejsce realizacji:
Placówka Wparcia Dziennego, ul. Ząbkowska 39 m.1, Warszawa (Praga Północ),
Zespół Psychologiczno-Terapeutyczny z ogrodem przy ul. Nefrytowa 12, Warszawa (Targówek).

Część działań w razie potrzeby związanej z pandemią może być prowadzona w formie online.

Termin realizacji:
01.06.2020 – 15.12.2022

Informacje i zapisy:
tel. 22 619 42 67, 696 509 924,
email: zapisy@sdr.org.pl

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)