Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
wrzeciono 24
psycholog
Bielany

Socjoterapia drogą rozwoju (Stowarzyszenie dla Rodzin)

Oferta nieodpłatnych zajęć zorganizowanych przez www.stowarzyszeniedlarodzin.pl

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę. W kontekście rodziny: wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym, dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania dziecka, wzmocnienie więzi rodzinnej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji do rodziców, którzy mogą mieć możliwość oraz potrzebę skorzystania z bezpłatnej oferty projektu.

Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich rodzice i opiekunowie, a także całe rodziny mieszkające na terenie Mazowsza:
- rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
- rodzice, którzy przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Bezpłatna oferta:
- psychologiczno-pedagogiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży,
- zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych,
- zajęcia dla dzieci (opiekuńcze i wychowawcze, profilaktyczne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zajęcia w terenie, integracyjne),
- konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne i treningowe dla rodziców i opiekunów,
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- integracyjne spotkania rodzinne.

Miejsce realizacji:
Placówka Wparcia Dziennego, ul. Ząbkowska 39 m.1, Warszawa (Praga Północ),
Zespół Psychologiczno-Terapeutyczny z ogrodem przy ul. Nefrytowa 12, Warszawa (Targówek).

Część działań w razie potrzeby związanej z pandemią może być prowadzona w formie online.

Termin realizacji:
01.06.2020 – 15.12.2022

Informacje i zapisy:
tel. 22 619 42 67, 696 509 924,
email: zapisy@sdr.org.pl

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)