Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Zapisy na TUS

Od 29.01.2021 do 14.02.2021 trwają zapisy na zajęcia TUS dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych dla uczniów z naszego rejonu działania (http://ppp10.waw.pl/rejon-dzialania) posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na zdiagnozowany autyzm lub zespół Aspergera.

Procedura zapisu:
- zapoznanie się z regulaminem zajęć,
- wypełnienie karty zgłoszenia na zajęcia TUS,
- przesłanie jej na adres e-mail poradni: sekretariat@ppp10.waw.pl.
 
W roku szkolnym 2020/2021, ze wzgledu na stan epidemiczny, liczebność  grup będzie ograniczona.

Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na zajecia.
O przyjęciu na TUS decydują prowadzący. 

Pliki do pobrania:
- regulamin zajęć,
karty zgłoszenia,
- oferta dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)