Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Relacja daję siłę (oferta z Centrum Pomocy Dzieciom)

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na cykl rodzinnych zajęć grupowych "Relacja daję siłę".
 
Spotkania będą odbywać się równolegle w 3 grupach – dziecięca (10-12 lat), młodzieżowa (13-15 lat) i grupa dla opiekunów/rodziców.
Oczywiście, jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci kwalifikujących się do obu grup wiekowych, również zapraszamy do zgłoszeń.
 
Podczas cyklu zajęć grupowych dzieci będą miały szanse nauczyć się lepszego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i podnieść poczucie własnej wartości.
 
Celem spotkań dla opiekunów jest poniesienie kompetencji wychowawczych i wzmacnianie więzi między dziećmi i rodzicami.
Spotkania odbędą się w naszym warszawskim Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w dniach: 4, 5, 11 oraz 12 marca.
Każda grupa będzie prowadzona przez 2 terapeutów.
 
Zapisy na grupę możliwe są pod nr telefonu 22 826 88 62.
 
Spotkania grupy realizowane są w ramach umowy z m.st. Warszawą „Centrum Pomocy Dzieciom: Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci dotkniętych przemocą i ich rodzin".
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)