Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Eduwarszawa.pl: webinar dla rodziców o narzędziach Office 365 Education

Zapraszamy w środę, 24 lutego o godz. 19:00 na drugi webinar dla rodziców „Jak korzystać z usługi Office 365 Education oraz Microsoft Teams, nie tylko w trakcie zdalnego nauczania, czyli… Czy naprawdę znasz te aplikacje?”.

Razem z Zespołem Microsoft ds. Edukacji zapraszamy na spotkanie poświęcone dobrze znanym i jednocześnie „nieznanym” aplikacjom. Opowiemy, jak i z jakiego miejsca je pobrać i zainstalować.

Nie może Cię z nami nie być!


Czy zastanawiali się Państwo, co by było, gdyby na jakąś chwilkę, dłuższą chwilkę, zabrakło Internetu? Nic. Przecież w Warszawie wszyscy uczniowie mający konta w Eduwarszawa.pl mogą sobie zainstalować klasyczne aplikacje pakietu Office w najnowszej wersji: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i Access na 15 urządzeniach prywatnych w domu. Ale czy wszyscy je dobrze znamy? Jeśli chcesz się upewnić, zapraszamy na kolejne szkolenie tematyczne.

Program spotkania:   
  1. Word - edytor tekstu, zwykły, ale niezwykły… Dający możliwość obejrzenia obiektów 3D, lokalizacji punktów na mapie, wreszcie „podpowiadacz” gramatyki, czy „szukacz” różnych informacji.
  2. Excel - arkusz,  który rysuje nam wykres, ale nie tradycyjny, tylko pokazując np. kulę ziemską, wyświetlając obecne trendy w finansach, czy wykonujący skomplikowane obliczenia.
  3. PowerPoint to już nie zwykłe prezentacje, tylko prezentacje, które zapierają dech w piersiach poprzez designerskie przykłady, to nie tylko slajdy, ale i możliwość tworzenia filmów, odręcznego pisania ekranie i wiele innych możliwości.
Termin: środa 24.02, godziny: 19.00-20.30

Prowadzący: Artur Rudnicki – Konsultant Microsoft ds. Edukacji, wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Eduwrszawa.pl
Wybuch pandemii, a w konsekwencji zamykanie szkół na całym świecie, wywołał konieczność wypracowania nowego – zdalnego - sposobu nauczania, zapewnianiającego ciągłość edukacji dzieci i młodzieży. Dla wielu szkół prowadzenie nauki na odległość stało się dużym wyzwaniem.
W minionym roku szkolnym z 38 tygodni nauki, 15 tygodni była to nauka zdalna. A w obecnym - od września do dziś - uczniowie spędzili przed monitorami kolejnych 14 tygodni nauki. Problemy dotykają zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów.

Warszawska Rada Młodzieżowa w grudniu ubiegłego roku, przeprowadziła wśród uczniów szkół średnich ankietę dotyczącą specyfiki zdalnej edukacji. Młodzież wskazywała różne niedogodności związane z nową formą nauki, jednak na pytanie o to, jak radzą sobie ze zdalnym nauczaniem ich nauczyciele, aż 72% uczniów odpowiedziało, że „dobrze” lub „bardzo dobrze”. To bardzo ważna informacja dla nas wszystkich.  
Od marca 2020 r. wdrażamy projekt Eduwarszawa.pl - http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/cyfryzacja-oswiaty/cyfrowa-szkola. Platforma to jednolite, bezpieczne i wygodne, cyfrowe środowisko nauki i pracy dla nauczycieli oraz uczniów. Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) od maja ubiegłego roku intensywnie szkoli nauczycieli, wielu z nich dokształca się też samodzielnie. Jak widać w niezależnych badaniach ten trud przekłada się na pozytywne opinie uczniów o warsztacie ich pracy.

Korzystamy też z możliwości wspierania warszawskich uczniów i ich rodzin. Od połowy lutego br. dzieci i nastolatki, które mają już konto w Eduwarszawa.pl, mogą korzystać wraz z rodzicami na prywatnych urządzeniach w domu, z klasycznych aplikacji najnowszej wersji pakietu Office.
Teraz, razem z Zespołem Microsoft ds. Edukacji zapraszamy Państwa na drugie już szkolenie dla rodziców, podczas którego doświadczony nauczyciel i szkoleniowiec pokaże umiejętności, które nie tyko pomagają uczniom w trakcie zdalnej nauki, ale zwyczajnie są przydatne dla wszystkich użytkowników wirtualnej przestrzeni. Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy. Zapraszamy!

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNmOGRlODAtM2Y2NS00NjE4LWEyMDMtOWYyZmQyZWY5Mjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)