Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   

Wizyta w Poradni a COVID-19

 

Drodzy Rodzice z uwagi na sytuację epidemii oraz uwzględniając warunki lokalowe Poradni (wąskie korytarze, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Waszych dzieci, Was i naszych pracowników:

 1. wszelkie rozmowy (wywiad, porady, omówienie wyników diagnozy, wskazówki do pracy z dzieckiem) będą prowadzone telefonicznie lub online;
 2. przed wizytą proszę przygotować dziecko na spotkanie w poradni w okresie pandemii (wg zaleceń załączonych poniżej);
 3. prosimy o punktualne przybywanie na umówioną wizytę, ani wcześniej, ani później :)
 4. dziecko i rodzic przychodząc do poradni muszą być zdrowi (diagnosta może odmówić przyjęcia dziecka, które ma objawy infekcji), rodzic wypełnia oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
 5. dziecko przychodzi do poradni wyłącznie z jednym z rodziców, bez rodzeństwa;
 6. po wejściu do poradni dziecko i rodzic są zobowiązani umyć/zdezynfekować ręce, mieć zasłonięte usta i nos (np. maseczką, przyłbicą);
 7. środki ochrony indywidualnej klienci poradni zapewniają sobie we własnym zakresie;
 8. dziecko przebywa samo w gabinecie diagnosty, w wyjątkowych sytuacjach diagnosta może zgodzić się na obecność rodzica;
 9. rodzic czeka na dziecko w wyznaczonym przez poradnię miejscu, tam wypełnia (swoim długopisem) m.in.: wniosek, oświadczenie o stanie zdrowia, arkusz wywiadu;
 10. prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Jak przygotować dziecko na spotkanie w poradni?

Dla każdego dziecka wizyta w poradni może być trudna, szczególnie teraz, gdy trzeba zachowywać wyjątkowe zasady bezpieczeństwa.

 1. Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem przed spotkaniem ze specjalistą, wtedy szansa na uzyskanie pozytywnego nastawienia dziecka w czasie badania będzie zdecydowanie większa.
 2. Rozmowa taka powinna zawierać opis zachowania w poradni przed badaniem, czyli umycie i dezynfekcja rąk, założenie maseczki, odpowiednie zachowanie w placówce – bycie przy rodzicu, nie bieganie po korytarzu.
 3. Kolejny element rozmowy to przedstawienie przebiegu samego badania i osoby badającej. Należy powiedzieć dziecku, że specjalista również będzie miał na twarzy maseczkę lub tak zwaną przyłbicę, a samo badanie będzie polegało m.in. na rozmowie, rysowaniu, układaniu klocków lub oglądaniu obrazków.
 4. Warto również zachęcić dziecko, jeśli jest to możliwe, do pozostania w gabinecie bez rodzica.

Pliki do ściągnięcia: 
 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)